‘Bredanaren moeten gezondere keuzes maken’

Foto: Vitaal Breda

Een gezonde stad met gezonde en vitale mensen. Dat is wat Stichting Vitaal Breda graag zou willen. En daarom doen ze een beroep op alle inwoners van Breda: om er samen voor zorgen dat Breda een stuk gezonder en vitaler wordt.

Daar waar Breda Actief zich met name richt op sport, bewegen en vrijwilligerswerk en sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties ondersteunt, gaat het bij Vitaal Breda om gedragsverandering rondom vitaliteit. “Minder zitten, meer bewegen, gezonder eten, beter slapen en mentale flexibiliteit.” Aan het woord is Marcel de Visser, vitaliteitsmakelaar en oprichter van Vitaal Breda. “Breda wil een vitale stad zijn met vitale burgers. Een stad waar je gezond en met plezier opgroeit, woont, werkt, sport en oud wordt. En hoe krijg je een gezonde en vitale stad? Door er in de eerste plaats voor te zorgen dat burgers gezond zijn.”

Waarom Vitaal Breda?

Volgens Vitaal Breda zijn er vier maatschappelijke ontwikkelingen die investeren in mentaal en fysiek fitte burgers nodig maakt:

  • We zitten gemiddeld 8,7 uur per dag. Langdurig zitten wordt in verband gebracht met een grotere kans op burn-out, depressie, dementie en verschillende vormen van kanker. Bovendien verhoogt het de kans op diabetes en hart- en vaatziekten.
  • Onze bevolking is aan het vergrijzen. In 2030 is 30% van de bevolkingsgroep tussen 55 en 64 jaar oud.
  • De Nederlandse bevolking strest. 36% van het arbeidsverzuim wordt veroorzaakt door mentale klachten.
  • We hebben te maken met overgewicht in onze samenleving. We worden steeds zwaarder. In 2040 heeft 62% van de volwassenen overgewicht.

Samenwerken aan een gezonde en vitale stad

Volgens De Visser vormen gezonde burgers de ruggengraat van een vitale, veerkrachtige en economisch goed presterende stad. En dus is het zaak om burgers bewust te maken van het belang van een gezonde levensstijl. “We zijn al op de goede weg. De levensverwachting neemt toe. Maar de verschillen in hoe Bredanaars hun gezondheid ervaren zijn groot tussen de wijken.”

Vitaal Breda richt zich in eerste instantie op de werkende Bredanaar. Er worden projecten uitgevoerd gericht op het bedrijfsleven maar ook op de inwoners van de stad. “Wij zien gerichte programma’s op het gebied van gedragsverandering als basis om mensen bewust te maken van hun eigen gedrag en leefstijl. Het leveren van een bijdrage aan de stad Breda is verweven in het DNA van Vitaal Breda.  Het Vitaliteitsmodel staat hierin centraal; Iedere investering moet naast het ‘gewone’ rendement, ook een concrete sociale winst voor de stad opleveren. We doen dit samen met bedrijven, lokale- en landelijke partners.”

Belangrijkste speerpunten voor 2018

  • Inspireren dmv bijeenkomsten en workshops
  • Programma vitaliteit op de werkvloer gericht op het bedrijfsleven
  • Programma vitaliteit in de wijk gericht op inwoners van Breda
  • Organiseren van evenementen om deelnemers zowel digitaal als fysiek elkaar te ontmoeten

Op dit moment loopt er een pilot bij de medewerkers van de gemeente Breda, gericht op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid op de werkvloer. Er is al interesse vanuit andere gemeentes maar dat komt volgens De Visser nog iets te vroeg. “We willen eerst Breda goed aanpakken.”

Meer informatie

Wil je meer weten? Of heb je interesse om zelf ook een bijdrage te leveren? Op de website van Vitaal Breda vind je alles over de organisatie en waar ze voor staan. Maar ook hoe je je kunt aanmelden om samen met Vitaal Breda de stad een stuk leefbaarder te maken.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden