StiB verlengt landelijk keurmerk Goed Geregeld

Foto: Breda Actief

Breda Actief feliciteert StiB met het verlengen van het landelijke NOV keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld. Het is dé officiële en publieke bevestiging dat het vrijwilligersbeleid bij StiB goed in elkaar zit. Breda Actief begeleidt, adviseert én beoordeelt Bredase organisaties, die met vrijwilligers werken, bij het behalen van dit keurmerk.

Corrie Marijnissen, adviseur bij Breda Actief: “Vrijwilligers van StiB voelen zich gehoord en gezien. Ze zijn tevreden over de betrokkenheid, begeleiding en gelijkwaardigheid in de organisatie. Mooi is dat de organisatie goed geluisterd heeft naar de vraag en wens van vrijwilligers om meer contact en meer betrokkenheid te hebben bij de organisatie. Nu zie je dat vrijwilligers meer worden uitgedaagd om mee te denken en zijn er meer contact- en overlegmomenten onderling.” StiB heeft de verlenging van dit keurmerk echt verdiend!”

Organisaties en verenigingen die het goed regelen vinden makkelijker nieuwe vrijwilligers Marije Dévény, adviseur bij Breda Actief: “Door zaken in de basis goed te regelen voor vrijwilligers, zijn ze enthousiast, tevreden en voelen ze zich betrokken en verbonden bij de organisatie waarvoor ze werken. Dat heeft een positief effect op de hele organisatie. Breda Actief geeft advies. We helpen vrijwilligersorganisaties, (sport)verenigingen en buurt- en wijkinitiatieven om hierin de juiste stappen te zetten. Niet alleen op papier maar vooral in de praktijk! Bijvoorbeeld over het werven van nieuwe vrijwilligers, het inwerken en begeleiden, onderlinge samenwerking, betrokkenheid bij de organisatie en het waarderen van vrijwilligers.”

Meer weten?

Neem contact op met Breda Actief: telefoon 076-5233 555 of stuur een e-mail: [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden