Fietsexcursie langs windmolenlocaties A16

Foto: Brabant.nl

Op donderdagmiddag 17 mei organiseert de Provincie Noord-Brabant drie fietsexcursies naar de toekomstige locaties voor windmolens langs de A16. Tijdens de excursies wil de provincie omwonenden en belangstellenden een zo realistisch mogelijk beeld geven van de veranderingen in het landschap.

De fietstochten voeren langs verschillende kijkpunten, waar met banners wordt getoond waar de windmolens komen te staan en hoe ze er in het landschap uitzien. Iedere fietsexcursie is ongeveer 10 kilometer lang en gaat naar één van de drie geplande windmolenclusters. De excursies vertrekken om 16.00 uur, vanaf de volgende locaties:

  • Startpunt fietsroute knooppunt Klaverpolder: parkeerplaats station Lage Zwaluwe, Westelijke Parallelweg, Zevenbergschen Hoek.
  • Startpunt fietsroute knooppunt Zonzeel / locatie Nieuwveer: café Elsakker, Nieuwveerweg 2, 4841 KA Prinsenbeek
  • Startpunt fietsroute knooppunt Galder / Hazeldonk: parkeerplaats Galderse meren, Rijsbergsebaan 15, Breda

Ook gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte) neemt deel aan de fietstocht naar de locaties Zonzeel en Nieuwveer.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de fietstocht via het webformulier op www.brabant.nl/fietsexcursiewinda16. Deelnemers worden verzocht met eigen fiets te komen. Op het station Lage Zwaluwe (fietsroute Klaverpolder) zijn OV-fietsen beschikbaar.

Virtual Reality
Behalve tijdens de fietsexcursies, is ook via de website www.brabant.nl/VRwindmolens alvast te zien hoe de windmolens er in het landschap uit gaan zien. De geplande windmolens zijn op deze website door middel van virtual reality vanaf meer dan 100 verschillende kijkpunten te bekijken.

Kenniscafé
Na de fietsexcursies vindt voor belangstellenden om 19.00 uur een kenniscafé plaats in buurthuis De Koe, Ambachtenlaan 1 in Breda. Het kenniscafé gaat over het concept ontwerp-Inpassingsplan van Windenergie A16.

Inspraak start medio juni
Over het concept ontwerp inpassingsplan vindt op dit moment wettelijk vooroverleg met de wettelijke overlegpartners plaats. Nadat hun inbreng is verwerkt in het plan, nemen Gedeputeerde Staten medio juni een besluit over het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan. Het ontwerp inpassingsplan wordt vanaf dat moment gedurende zes weken ter inzage gelegd. In deze periode kan iedereen een zienswijze indienen. Nadat de zienswijzen zijn verwerkt nemen Provinciale Staten nemen in het najaar een besluit over besluit over de vaststelling van het inpassingsplan.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden