Woningen en commerciële ruimtes in voormalig UWV-gebouw Markendaalseweg

Foto: Gemeente Breda

Ongeveer 160 woningen, commerciële ruimtes en een ondergrondse parkeergarage: dat is het plan van de eigenaar/ontwikkelaar van de locatie aan de Markendaalseweg waar voorheen UWV/GAK gevestigd waren.

Het College van burgemeester en wethouders stemt in met dit plan. Eind 2019/begin 2020 zou gestart kunnen worden met de bouw. De eigenaar/ontwikkelaar heeft onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van hun plannen met het voormalige UWV-gebouw en komt tot de conclusie dat de plannen mogelijk zijn. De gemeente deelt deze conclusie en vindt dat de plannen ruimtelijk, maatschappelijk en financieel-economisch reëel zijn. De ontwikkelaar kan nu een bestemmingsplanprocedure starten en een beeldkwaliteitsplan opstellen. Dat laatste plan zegt iets over de inrichting van nieuwe openbare ruimte aan de Nieuwe Mark en de architectuur van de gebouwen.

160 nieuwe woningen

Het plan bestaat uit circa 160 woningen, een aantal commerciële ruimtes en een ondergrondse parkeergarage. De commerciële ruimtes zijn bedoeld voor detailhandel, horeca en/of dienstverlenende functies. Het woonprogramma bestaat uit sociale huurappartementen (19%), middeldure huurappartementen (10%), koopappartementen en grondgebonden kadewoningen en atelierwoningen. Het ontwerp is afgestemd met het schetsontwerp van de Nieuwe Mark; de gebouwen staan immers voor een deel in en aan het water.

Wethouder Alfred Arbouw hierover: “De ontwikkeling van de voormalige UWV-locatie is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Gasthuisvelden en raakt direct aan het project de Nieuwe Mark over het Seelig-terrein. Met de afronding van dit haalbaarheidsonderzoek zetten we een belangrijke stap vooruit in de ontwikkeling van deze locatie aan de Markendaalseweg en de transformatie van kantoren naar woningbouw. Waar het gebouw nu nog 1 grote wand is, zal het straks in de verbinding faciliteren tussen de campus van de Rooi Pannen, de Nieuwe Mark en het gebied rond de Ginnekenstraat.”

De ontwikkelaar streeft bij de realisatie van het gebouw naar een bijna energie neutrale ontwikkeling en zet in op een grote bijdrage in het kader van ruimtelijke adaptatie. Samen met Ennatuurlijk verkent de ontwikkelaar de mogelijkheden het gebouw aan te sluiten op het warmtenet en dus gasloos te bouwen.

Reacties

Cookieinstellingen