Brabantse schoolpleinen vergroenen verder

Foto: Publiek domein

De subsidieregeling voor ‘Schoolpleinen van de toekomst’ is een doorslaand succes. Twee maanden na de openstelling hebben al meer dan 50 scholen aangegeven dat ze hun schoolpleinen groener willen maken met financiële steun van de provincie, de vier Brabantse waterschappen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het interbestuurlijk programma Jong Leren Eten.

Daarom is besloten het voor 2019 gereserveerde subsidiebedrag naar voren te schuiven, zodat dit jaar nog meer schoolbesturen een aanvraag kunnen indienen en snel aan de slag kunnen.

Gemeenten haken aan
Via de subsidieregeling ‘Schoolpleinen van de toekomst’ is maximaal € 14.000 euro subsidie beschikbaar voor scholen die hun plein gezond, klimaatbestendig en natuurlijk avontuurlijk willen maken. Ook gemeenten kiezen er vaak voor om aan te sluiten en mee te betalen aan een klimaatbestendiger schoolplein.

Gezond en aantrekkelijk
Groene ‘schoolpleinen van de toekomst’ hebben meerdere voordelen: ze zijn gezond, aantrekkelijk en leerzaam, bevorderen de biodiversiteit, leveren een bijdrage aan het klimaatbestendiger maken van de leefomgeving en het kunnen plekken worden waar kinderen, ouders en buurtgenoten ook na schooltijd nog graag zijn. Onderzoek wijst uit dat kinderen op ‘groene scholen’ ook minder pestgedrag vertonen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden