TKI Dinalog bestaat 10 jaar

Foto: CC0

In 2008 werd in Breda het Dutch Institute for Advanced Logistics (TKI Dinalog) opgericht. Dit jaar viert het kennis- en innovatieplatform voor de logistiek haar tienjarig bestaan en wordt er stilgestaan bij alle successen die er het afgelopen decennium behaald zijn. Maar niet te lang, want de ontwikkelingen in de logistieke sector gaan razendsnel en TKI Dinalog streeft er juist naar om een pioniersrol te hebben.

Over TKI Dinalog

Wanneer het op de logistieksector aankomt, loopt Nederland internationaal gezien voorop. Dit betekent niet dat alle logistieke processen in ons land al optimaal verlopen; bedrijven kiezen bijvoorbeeld lang niet altijd voor de best passende transportoplossing. Daarnaast staat de logistieke sector natuurlijk niet stil: zowel binnen de logistiek als in hieraan gerelateerde sectoren vinden voortdurend veranderingen plaats. Dat kunnen kleine veranderingen zijn, zoals de introductie van een nieuwe elektrische stapelaar die – in tegenstelling tot reguliere modellen – kan worden aangesloten op een app, maar ook grootschalige veranderingen, zoals de toename van het aantal pakketten dat bij particulieren moet worden afgeleverd en de logistieke problemen die daardoor in steden ontstaan.

TKI Dinalog is in het leven geroepen om de Nederlandse logistieke sector voortdurend te optimaliseren en te vernieuwen. Het platform brengt partijen samen, werkt aan onderzoeksprojecten en zorgt ervoor dat nieuw opgedane kennis wordt gedeeld met het bedrijfsleven en het onderwijs. In de praktijk komen de doelstellingen van TKI Dinalog tot uiting in uiteenlopende initiatieven, waaronder een MKB-loket en diverse evenementen. Ook is het platform nauw betrokken bij de in 2017 opgerichte Logistics Community Brabant (LCB).

Een terugblik

Nu TKI Dinalog tien jaar bestaat, is het tijd om de balans op te maken. Misschien wel de belangrijkste conclusie: de organisatie heeft in het afgelopen decennium wel degelijk successen geboekt. Programmamanager Liesbeth Staps Brügemann vertelt op de website van TKI Dinalog: “We hebben veel bereikt de afgelopen jaren. Met name als het gaat om het samenbrengen van partijen uit verschillende achtergronden (publiek en privaat, kennis en commercie) om nieuwe initiatieven te ontplooien. Er zijn heel concrete implementaties en nieuwe bedrijvigheid, maar ook bijvoorbeeld werkgelegenheid van onderzoekers in het bedrijfsleven en MKB bedrijven die in inmiddels duurzame communities hun weg vinden naar kennis. De innovatieve ontwikkelingen vinden hun weerslag in het onderwijs met ontwikkelde opleidingen en materiaal, maar ook concrete opdrachten van studenten bij bedrijven.” Voor iedereen die graag meer wil weten over de zaken waar TKI Dinalog zich sinds de oprichting mee bezig heeft gehouden, is er een online magazine samengesteld. Dit magazine is te raadplegen via deze link.

Plannen voor de toekomst

Het werk van TKI Dinalog is nooit af. In de razendsnel veranderende logistiekwereld is het nu eenmaal van groot belang om steeds up-to-date te blijven. Eerder werden er doelstellingen voor 2020 opgesteld, maar inmiddels wordt er al vooruitgekeken naar 2030. Een voorbeeld van een thema dat de komende jaren in ieder geval veel aandacht zal krijgen is duurzaamheid; mede omdat het in juli gepresenteerde klimaatakkoord de logistieke sector hoe dan ook zal beïnvloeden. Staps Brügemann: “Zaken veranderen, technologische ontwikkelingen gaan snel; we moeten als sector hiervan op de hoogte zijn, de impact begrijpen en kansen ontwikkelen om daar gebruik van te maken. Ook onze manier van werken; bijvoorbeeld in living labs in plaats van vooraf dichtgetimmerde projectvoorstellen die dan ingehaald worden door de werkelijkheid. Meer verschuiven richting implementatie en valorisatie, de mensen in de sector moeten samenwerken en innoveren. Uiteindelijk willen we Nederland sterk houden in het mondiale speelveld, op een duurzame manier, met slimme logistiek.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden