Opleveringsfeest Gertrudisoord in Prinsenbeek

Foto: Giesbers

De eerste sociale huurwoningen van woningcorporatie WonenBreburg in Prinsenbeek zijn een feit. Aan het Gertrudisoord zijn 24 grondgebonden woningen met tuin opgeleverd door Giesbers Ontwikkelen en
Bouwen.

Tijdens het opleverfeest in kerstsfeer op woensdag 19 december leerden de nieuwe bewoners en bewoners uit omliggende straten elkaar beter kennen. De aanwezige kinderen maakten onder leiding van de Soepfabriek zelf soep. Voor de volwassenen was er glühwein en stamppot. Naast de huurders en buurtbewoners was ook wethouder Greetje Bos aanwezig om de woningen te bekijken en kennis te maken met de bewoners.

Taskforce Betaalbaar Wonen

Het nieuwbouwproject in Prinsenbeek maakt onderdeel uit van de Taskforce Betaalbaar Wonen. Gemeente Breda en de woningcorporaties hebben hierin afgesproken nieuwbouwwoningen te bouwen voor een sociale huurprijs. De 24 woningen zijn bovendien in goed overleg met de gemeente in het stedenbouwkundig plan opgenomen. Hierbij is veel aandacht besteed aan de ruimtelijke kwaliteit. De inrichting van het openbaar gebied, wegen en parkeerplaatsen zijn optimaal op elkaar afgestemd om de best haalbare ruimtelijke kwaliteit te bereiken.

Caroline Timmermans, directeur-bestuurder WonenBreburg: “We werken samen met onze collega-corporaties en de gemeente aan het verder uitbreiden van onze voorraad sociale huurwoningen. Variatie in Gemeente Breda is daarbij het streven. Dit zijn de eerste huurwoningen van WonenBreburg in Prinsenbeek. Daar zijn we trots op, want waar kansen liggen om betaalbaar wonen te realiseren, willen we die benutten.”

Regisserend opdrachtgeverschap

Giesbers is als ontwikkelende bouwer integraal verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van de woningen, waarvan het vraaggerichte woonconcept DIT is wonen de basis voor het ontwerp is geweest. Opdrachtgever WonenBreburg heeft mee kunnen denken over het optimaliseren van het ontwerp voor toekomstige huurders. Hierbij hebben met name indeling, kwaliteit en uitstraling centraal gestaan. Volgens het principe van regisserend opdrachtgeverschap kon WonenBreburg het proces ‘op afstand’ volgen en tijdens het hele ontwerptraject én de realisatie sturen op kwaliteit. De woningen zijn levensloopbestendig ontworpen, wat inhoudt dat er voldoende ruimte aanwezig is om ze in de toekomst aan te kunnen passen aan veranderende levensbehoeften. 14 november werden de woningen met 0 punten opgeleverd.

Jasper Jansen, planontwikkelaar Giesbers Ontwikkelen en Bouwen: “Tijdens de start bouw begin april konden de huurders er niet bij zijn, vandaar dat we vandaag een feest organiseren voor hen en hun nieuwe buurt. Om elkaar te ontmoeten of nader kennis te maken in een ongedwongen sfeer. We hebben de afgelopen maanden met WonenBreburg intensief gewerkt aan deze straat en zijn blij met de samenwerking en het eindresultaat.
Gelukkige huurders en een tevreden opdrachtgever, dat zien we graag.”

Reacties

article
231815
De eerste sociale huurwoningen van woningcorporatie WonenBreburg in Prinsenbeek zijn een feit. Aan het Gertrudisoord zijn
https://breda.nieuws.nl/nieuws/231815/opleveringsfeest-gertrudisoord-in-prinsenbeek/
2018-12-21T10:31:43+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/55/2018/12/21102815/gertrudisoord-prinsenbeek.jpg
Nieuws