Buurt- en stadsenquête polst mening van Bredanaars

Foto: Asja Vossen

Half september houdt de Gemeente Breda twee enquêtes onder inwoners: de buurt- en de stadsenquête. Zo’n 30.000 mensen krijgen een uitnodiging om vragen te beantwoorden.

Vragen over bijvoorbeeld de woonomgeving, veiligheid, gezondheid, dagelijkse activiteiten, afval en onderhoud van de stad. Doel is een goed beeld te krijgen van wat er leeft in de stad zodat de gemeente daar goed op kan aansluiten. Wat zijn ervaringen, wensen en behoeften van Bredanaars en hoe ontwikkelen deze zich?

Wethouder Boaz Adank: “Het is belangrijk om als gemeente in verbinding te blijven met wat Bredanaars ervaren en vinden. Zo kunnen we bepalen of een ingezette koers effect heeft. We peilen dus regelmatig wat mensen vinden van verschillende onderwerpen. Hoe meer inzicht wij hierin hebben, hoe beter wij onze dienstverlening en uw belastinggeld zo goed mogelijk kunnen inzetten.”

De belangrijkste uitkomsten van de enquêtes zijn begin 2020 openbaar op www.breda.nl/onderzoeken. Daar staan nu al de resultaten van de Stadsenquête 2018. Deelnemers aan het onderzoek zijn geselecteerd via een steekproef. Meedoen aan het onderzoek is vrijwillig. De privacy van de gegevens is beschermd volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden