Aantal vergelijkers zorgverzekering stijgt met 50%

Foto: Pexels (CC0-Public Domain)

Het aantal mensen dat zich oriënteert op een nieuwe zorgverzekering stijgt exponentieel. Online consumentenadviseur Pricewise constateert een groei van 50% in vergelijkingen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Het percentage dat daadwerkelijk overstapt, groeit naar verwachting met 10-15%, aldus de vergelijkingssite. Vermoedelijk wachten geinteresseerden totdat de zorgcontracteringen met zorgverleners grotendeels rond zijn: deze zijn dit jaar pas heel laat bekend bij meerdere partijen. Dit verklaart waarschijnlijk ook de toename (+45%) in het aantal afgesloten restitutiepolissen. Hoeveel mensen daadwerkelijk overstappen wordt pas echt duidelijk rond de jaarwisseling, omdat ongeveer de helft van het aantal overstappen zich concentreert in de laatste dagen van het jaar. Er is al wel een sterke toename (+39%) te constateren van overstappers in de leeftijdscategorie 40-50 jaar. Ook opvallend is dat steeds minder mensen (-16%) kiezen voor een vrijwillige verhoging van het eigen risico tot € 885,-.

Halvering collectiviteitskorting lijkt verklaring toename aantal zorgvergelijkingen

“De halvering van de collectiviteitskorting van maximaal 10% naar 5% zou een belangrijke verklaring kunnen zijn voor de grote toename in het aantal vergelijkingen. Juist omdat het tot nu toe veel 40- tot 50-jarigen zijn die een nieuwe polis afsluiten, ligt het voor de hand dat een groot deel van deze groep bij een werkgeverscollectief was aangesloten,” zegt Hans de Kok, directeur Pricewise. “Het percentage Nederlanders dat overstapt van zorgverzekering lag afgelopen jaren gemiddeld rond 6%. Als de stijging die wij nu zien doorzet, dan komt het aantal overstappers dit jaar zeer waarschijnlijk ruim boven de 7% uit. Dit gebeurde voor het laatst in 2013, toen lag het  percentage overstappers op 7,3%.”

Restitutiepolis stijgt in populariteit

Van de mensen die specifiek naar een bepaald type polis zoeken, selecteren de meeste geïnteresseerden een restitutiepolis. Dat gebeurt tweemaal zoveel als bij naturapolissen. Dit seizoen zien we ook meer overstappers naar een restitutiepolis: tot nu toe zelfs 45% meer. Mogelijk is deze toename te verklaren door het feit dat dit seizoen de zorgcontractering pas zo laat duidelijk begint te worden.

Fikse daling in gekozen hoger eigen risico

Opvallend is dat steeds meer mensen (+5%) lijken te kiezen voor het standaard eigen risico van € 385,-, terwijl Nederlanders in 2019 gemiddeld slechts € 164,- hiervan hebben opgemaakt. De vrijwillige verhoging van het eigen risico tot € 885,- wordt tot nu toe steeds minder gekozen (-16%). Een derde heeft in 2019 helemaal geen kosten aan het eigen risico gemaakt en ruim de helft van de Nederlanders (52%) verwacht het eigen risico niet meer op te maken dit jaar. Dit blijkt uit onderzoek van Pricewise onder 1.000 respondenten in samenwerking met onderzoeksbureau Panel Inzicht.

69% is voor afschaffing eigen risico

Het merendeel van de respondenten vindt dat het eigen risico afgeschaft moet worden. Maar, als daardoor de maandelijkse zorgpremie hoger wordt, is nog niet de helft voor afschaffing van het eigen risico. Volgens De Kok is betaalbare toegang tot hoogwaardige zorg van groot belang voor Nederlanders. De Kok raadt aan het eigen risico gespreid te betalen, meestal kan dat in tien termijnen van € 38,50. “Op die manier sta je niet voor verrassingen en voorkom je hoge kosten aan eigen risico op het moment dat je onverwacht zorg uit de basisverzekering nodig hebt.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden