Herenboeren coöperatie succesvol van start gegaan

Foto: Jolanda Roelen (www.fototijd.nl)

Na een aanloopperiode van 2 jaar, is Herenboeren Breda onlangs succesvol van start gegaan. Dit gebeurde in de vorm van een oprichtingsvergadering in de Nieuwe Veste in Breda. Daar waren alle geïnteresseerden uitgenodigd die de afgelopen 2 jaar al een intentieverklaring tot deelname tekenden.

Maar liefst 68 geïnteresseerden zette deze oprichtingsvergadering hun intentie om in een lidmaatschap in Herenboeren coöperatie Op ’t Lies.

Herenboeren coöperatie Op ’t Lies

Eerder dit jaar werd Stichting Herenboeren Breda omgezet in een coöperatie. Daarbij is gekozen voor een naam die refereert aan de omgeving waarin de boerderij zich bevindt: Op ’t Lies. De locatie (hoek Liesdreef en Sprundelsebaan) is in overleg met de gemeente Breda en Herenboeren Nederland tot stand gekomen en kan met ingang van 1 januari 2020 gepacht worden. De gemeente Breda, die zich profileert als een ‘stad in het park’ gaat gezamenlijk met de coöperatie gebruik maken van de locatie; rondom het perceel loopt al een wandelpad. Na oplevering van de percelen, laat de gemeente nog een wandelpad over de locatie aanleggen.

Wat is een Herenboerderij?

Een Herenboerderij is een kleinschalig, gemengd bedrijf dat wordt gerund door een coöperatie van consumenten die grip willen krijgen op hun eigen voedsel. Vanuit de coöperatie gedachten vormen ze uit hun midden zelf het bestuur en beslissen welke groenten en fruit geproduceerd wordt en welke dieren er gehouden gaan worden. Gezamenlijk nemen de deelnemers een boer in loondienst die de dagelijkse leiding op de boerderij heeft en op een duurzame en professionele wijze voedsel produceert exclusief voor de leden. De leden hoeven voor hun lidmaatschap niet te verhuizen, maar blijven gewoon in hun eigen huis wonen; de leden komen wekelijks vers voedsel ophalen bij de boerderij.

Omgeving

Onder het mom ‘beter een goede buur, dan een verre vriend’ heeft de stichting in augustus en december van dit jaar informatieavonden gehouden voor de omwonenden voor de boerderij. Dit werd eveneens in samenwerking met de gemeente en Herenboeren Nederland opgezet. Beide avonden werden goed bezocht en, daar waar er soms argwanend tegen het initiatief werd aangekeken, ging de meesten gerustgesteld naar huis. sommige buurtbewoners zagen ook voor hen voordelen in een Herenboerderij in de omgeving.

Coöperatie vult zich snel

Sinds de oprichtingsvergadering blijven nieuwe leden zich aanmelden en loopt de teller gestaag op. Bij 130 leden gaat de coöperatie van start met de teelt. Alle leden hebben daarbij inspraak op het teeltplan. Daarnaast zal er tijdens de eerste ledenvergadering ook stil worden gestaan bij formelere zaken zoals het huishoudelijk reglement, bestuur vorming en de sollicitatieprocedure van de boer.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden