Inloopavond aanleg natte natuur in polder Weimeren

Foto: Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant gaan de waterhuishouding in natuurgebied Noordrand Midden verbeteren. Volgende week is er een inloopmoment.

Het gebeurt in fases, waarbij als eerste een gedeelte van de polder Weimeren in Prinsenbeek aan de beurt is. Bekijk het plan via www.brabantsedelta.nl/noordrandmidden.

Het ontwerp-projectplan voor het oostelijke deel van Weimeren (fase 1) is vastgesteld door het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta. Tot en met 31 januari 2020 kunnen opmerkingen en wijzigingen op het plan via een zienswijze bij het waterschap ingediend worden.

Inloopmoment

Op maandag 13 januari is er tussen 16.00 en 21.00 uur een inloopmoment bij Café Elsakker in Prinsenbeek (Nieuwveerweg 2, 4841 KA). Iedereen is welkom om het plan te bekijken, vragen te stellen en hulp te vragen bij het indienen van een zienswijze. Medewerkers van het waterschap, Staatsbosbeheer en de provincie zijn aanwezig. Aanmelden is niet nodig.

Inhoud ontwerp-projectplan

In het plan staat wat er verandert in het watersysteem. Een groot deel van de sloten verdwijnt en daarvoor in de plaats komen waterplassen en rietmoeras. Het waterpeil verandert niet. De veranderingen in het watersysteem zijn nodig om de gewenste plant- en diersoorten te krijgen in het natuurgebied.

Reageren op het ontwerp-projectplan

Er kan via een zienswijze gereageerd worden op de veranderingen in het watersysteem. Reacties op andere zaken, zoals recreatie, wegen of natuur worden niet als een zienswijze behandeld. Het plan is te bekijken op de website en bij het waterschap aan Bouvignelaan 5 in Breda. Het projectplan is in te zien op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur.

Vervolg procedure ontwerp-projectplan

Het waterschap bekijkt alle zienswijzen en beoordeelt of het plan moet worden aangepast. Iedereen die een zienswijze indient, ontvangt een persoonlijke reactie. Hierna stelt het algemeen bestuur van het waterschap het plan definitief vast. Daarna start de uitvoering van het plan.

Natuurnetwerk Brabant

Natuurproject Noordrand Midden is onderdeel van de realisatie van Natuurnetwerk Brabant. Dit is een netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden, die door ecologische verbindingszones met elkaar verbonden zijn. Hierdoor kunnen dieren zich makkelijker verplaatsen tussen verschillende natuurgebieden. Zo wordt de biodiversiteit (het totaal aan planten en dieren) bevorderd.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden