Moet de fietser altijd voorrang krijgen in Breda?

Foto: publiek domein

Moet de fietser altijd voorrang krijgen in het verkeer of moet de auto juist meer ruimte krijgen? Moet het gebruik van openbaar vervoer meer gestimuleerd worden?

Maken Bredanaars in de toekomst alleen nog maar gebruik van deelauto’s of deelsteps? Laat weten hoe u tegen bereikbaarheid van Breda in de toekomst aankijkt via www.planbreda.nl. Hier staan een aantal vragen voor alle inwoners van Breda en kunnen op een kaart knelpunten en verbeteringen worden aangeven.

Mobiliteitsvisie

De Gemeente Breda werkt aan een nieuwe Mobiliteitsvisie. In die visie staat hoe Breda nu en in de toekomst werkt aan een goede bereikbaarheid van de stad en haar dorpen. Waarbij mobiliteit zo snel en schoon mogelijk zou moeten zijn. Er worden regelmatig tellingen en verkeerskundige onderzoeken uitgevoerd en er vinden gesprekken plaats met deskundigen en gebruikersgroepen. In de mobiliteitsvisie voor Breda wordt ook rekening gehouden met nieuwe afspraken met de provincie over het openbaar vervoer. Maar ook de mening van alle Bredanaars is belangrijk! Want er leven 185.000 mobiliteitsspecialisten in Breda. Iedereen beweegt in en door de stad en dorpen. Daarom wordt nu om input gevraagd via een enquête en een knelpuntenkaart.

Wensen van inwoners

In de enquête kunnen mensen aangeven wat zij belangrijk vinden; het openbaar vervoer, meer ruimte voor auto’s, fietsers of voetgangers en hoe zij denken over parkeren in de stad. Op een digitale kaart kunnen zij aangeven waar zij in de stad knelpunten zien. En ze kunnen hier eventuele oplossingen of verbeteringen aangeven. De onderzoeken worden uitgevoerd door adviesbureau Goudappel Coffeng. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Het onderzoek loopt tot en met 1 maart. Na 1 maart wordt alle input verzameld en verwerkt in een concept-Mobiliteitsvisie. De verwachting is dat deze concept-visie in het voorjaar voor inspraak openbaar wordt gemaakt.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden