In Brabant 1 op de 5 mensen in de WW 60-plusser

Foto: UWV

In januari 2020 nam het aantal verstrekte WW-uitkeringen in Noord-Brabant met 6% ten opzichte van december 2019 toe. Het aandeel personen van 60 jaar en ouder dat een WW-uitkering ontvangt, lag in Noord-Brabant met een aandeel van 21% (7.600 WW-rechten) hoger dan het landelijke aandeel van 18%.
Aantal WW-uitkeringen op maandbasis toegenomen in Noord-Brabant

Eind januari 2020 telde Noord-Brabant 36.700 lopende WW-uitkeringen. Dat was 6% meer dan eind december 2019. Landelijk nam het aantal lopende WW-uitkeringen in dezelfde periode met 8% tot 241.500 toe. Ten opzichte van een jaar geleden daalde het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant met 13%, wat iets minder was dan de landelijke afname van 14%. Het WW-percentage in januari 2020 bedroeg in Noord-Brabant 2,7%. Op landelijk niveau was het WW-percentage in die maand 2,6%.

In Noord-Brabant één op de vijf WW’ers 60 jaar of ouder

In Noord-Brabant werden in januari 2020 7.600 WW-rechten verstrekt aan personen van 60 jaar en ouder. Dit was 21% van het totaal. Daarmee lag dit aandeel hoger dan landelijk (18%). In arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant was het aandeel zestigplussers in de WW het hoogst van de provincie (22%, 1.900 WW-rechten). In Zuidoost-Brabant lag het aandeel op 21% (1.500 WW-rechten), in West-Brabant op 20% (2.00 WW-rechten), in Midden-Brabant ook op 20% (1.400 WW-rechten), net als in Helmond-De Peel (20%, 800 WW-rechten).

Meeste WW-uitkeringen aan zestigplussers met een administratief beroep

De meeste WW-uitkeringen aan personen van 60 jaar en ouder in Noord-Brabant werden verstrekt aan personen met een bedrijfseconomisch of administratief beroep (administratief medewerker, secretaresse, boekhouder, telefonist-receptionist). Andere veelvoorkomende beroepen waren technische beroepen (productiemedewerker, bouwpersoneel, metaalarbeider) en commerciële beroepen (verkoopmedewerker).

Nieuw systeem kan voor vertekend beeld WW-uitkeringen zorgen

De stijging van het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van december 2019 wordt door twee factoren verklaard. Zo ligt het aantal nieuwe WW-uitkeringen rond de jaarwisseling altijd hoger, doordat veel jaarcontracten aflopen en in sommige sectoren bepaalde werkzaamheden in de winter niet of minder plaatsvinden (bijvoorbeeld in de bouw en in de landbouw). Naast deze seizoensinvloeden speelt mee dat de modernisering van het betalingssysteem voor WW-uitkeringen ertoe heeft geleid dat de maand december 2019 eerder is afgesloten en daarom maar drie verslagweken telde in plaats van vier. De cijfers over de maand januari 2020 hebben daardoor betrekking op zes verslagweken (vijf reguliere weken plus de laatste week van december). Dat betekent dat op dit moment de ontwikkelingen in de WW van maand op maand een vertekend beeld kunnen geven.

Afbeelding: Aandeel WW-uitkeringen verstrekt aan 60+ januari 2020

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden