Wie volgt Wim van de Donk op als commissaris van de Koning?

Foto: Marc Bolsius

De vacature voor de functie van commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant staat open. Provinciale Staten stelden op 22 april de profielschets voor de functie vast. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nam de schets vervolgens in ontvangst.

De profielschets is de afgelopen weken in samenwerking met veel betrokkenen opgesteld. Zo gaven zo’n 1300 Brabanders hun mening via internet, kwamen meer dan 60 relaties naar het provinciehuis om mee te denken en spraken Provinciale Staten met burgemeesters en Gedeputeerde Staten. Alle input is verzameld en gebruikt voor de profielschets die er nu ligt.

Vertrek Wim van de Donk
De provincie Noord-Brabant is op zoek naar een nieuwe commissaris omdat de huidige commissaris Wim van de Donk per 1 oktober een andere baan heeft. Hij heeft de functie van Rector Magnificus, en voorzitter van het College van Bestuur van Tilburg University aanvaard.

Vervolgtraject
De vacature staat op 23 april gepubliceerd in de Staatscourant en is vanaf die datum te vinden op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties www.politiekeambtsdragers.nl. Kandidaten kunnen tot uiterlijk 14 mei solliciteren. Provinciale Staten vewachten in de zomer de naam van de nieuwe commissaris bekend te maken.

  • Op¬†brabant.nl/profielcdk vinden kandidaten meer informatie over de vacature en de provincie Noord-Brabant.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden