Tijdelijke COVID-19 subsidieregelingen ter ondersteuning dorps- en wijkcentra in Breda

Foto: CC0/Public Domain

De 35 dorps- en wijkcentra in Breda hebben een belangrijke maatschappelijke rol. Vanwege de coronacrisis zijn de centra voor ontmoeting een tijd gesloten geweest en is er nu nog sprake van beperkte mogelijkheden.

Wethouder Miriam Haagh: “We vinden het belangrijk dat deze ontmoetingsplekken in de wijken en dorpen blijven bestaan en dat de vrijwilligersbesturen kunnen rekenen op ondersteuning. Daarom bieden we hen naast praktische ondersteuning ook financiële ondersteuning daar waar de regelingen van de rijksoverheid niet van toepassing of onvoldoende zijn. Zodat inwoners in de stad elkaar in hun eigen buurt kunnen
blijven ontmoeten en deel kunnen blijven nemen aan de verschillende activiteiten die aangeboden worden.”

Ondersteuning gemeente Breda

De volgende subsidieregeling is beschikbaar: Tijdelijke Subsidieregeling ondersteuning wijk- en dorpscentra COVID-19. Hiervoor is een budget van € 500.000,- beschikbaar. De subsidieregeling betreft een tegemoetkoming op de vaste kosten in de periode april tot en met september 2020. De gemaakte kosten hangen samen met de omvang van de locatie en de gemaakte extra kosten voor de benodigde veiligheidsmaatregelen voor COVID-19 in de panden.

Aanvraag indienen

Een aanvraag indienen voor deze tijdelijke subsidieregeling kan vanaf 22 juli tot en met 31 augustus 2020. Op de website https://corona.breda.nl/aanpassing-wijk-en-dorpscentra is vanaf 20 juli meer informatie te vinden over de regeling en de wijze waarop deze is aan te vragen. Complete aanvragen worden op volgorde van ontvangst in behandeling genomen.

Overige ondersteuning

Naast financiële ondersteuning kunnen dorps- en wijkcentra nu al rekenen op begeleiding voor de inzetten van rijksregelingen en bij het inzetten van gemeentelijke vouchers. Dorps- en wijkcentra worden daarnaast bijgestaan bij het inrichten van de centra en activiteiten binnen de 1,5 meter afspraken.

Maatregelenpakket breder dan ondersteuning dorps- en wijkcentra

In april 2020 heeft Breda een hulpmaatregelenpakket samengesteld voor de periode tot en met september 2020. De maatregelen zijn aanvullend op die van het Rijk. Voor de uitvoering van de daarin opgenomen maatregelen heeft Breda een bedrag van 6,83 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden