Hostel Nightflight blijft regels aan hun laars lappen | SP Breda stelt wederom raadsvragen

Foto:

Ook deze zomer springt de SP Breda op de bres voor de omwonenden van het al jaren overlastgevende hostel aan de Nijverheidssingel.

Na 2016, 2017, 2018 en 2019 trekt de SP voor het vijfde jaar op rij aan de bel. Jaar in jaar uit neemt het hostel het niet zo nauw met de regels, waaronder de regels van de exploitatievergunning. Het hostel is de afgelopen jaren al diverse keren negatief in het nieuws geweest.

Overlast van Nightflight

Hostel Nightflight opereerde jarenlang zonder exploitatie vergunning, om daarna de regels verbonden aan de exploitatie vergunning structureel te overtreden. Volgens de omwonenden werden de afgelopen jaren (bijna) ieder weekend 7-10 punten uit de exploitatie vergunning overtreden, waaronder het drinken van alcohol in en rondom het hostel. Het hostel heeft hier geen vergunning voor en is hiervoor reeds enkele malen door de gemeente hiervoor op de vingers getikt met tijdelijke sluitingen tot gevolg.

De omwonenden wijzen ook keer op keer naar de zienswijze van 31 oktober 2012 en vragen zich af hoe ondanks deze inschatting de overlast zo lang voortduurt. In deze zienswijze staat waar de gemeente met de komst van een hostel mogelijk mee te maken zou kunnen krijgen: openbaar dronkenschap, gevoel van onveiligheid bewoners, vernielingen en verloedering van de buurt.

“Zelfs in onzekere tijden zijn er een aantal zekerheden waar je altijd op kan rekenen in de zomerperiode in Breda. De stranden van de Galderse Meren liggen vol, de straten liggen open én omwonenden van Nightflight liggen overhoop met dit overlastgevend hostel aan de Nijverheidssingel.”, zo stelt SP fractievoorzitter Maes.

Het onbeveiligde platte dak  aan de achterkant van het hostel mag volgens de exploitatievergunning niet gebruikt worden (voorwaarde nummer 14). Dit om te voorkomen dat omwonenden die ook aan de achterzijde hun balkon of tuintje hebben, overlast ervaren. De privacy van de omwonenden wordt door de gasten van het hostel, de eigenaar en de uitbaatster niet gerespecteerd. Ook werden de afgelopen jaren foto’s en filmpjes gemaakt vanuit het hostel als tegenreactie op de omwonenden die de afgelopen jaren honderden overtredingen op beeld hebben vastgelegd.

De SP ontving klachten en beelden van omwonenden waaruit blijkt dat er nu zelfs een complete lounge set en zelfs fitness apparatuur op het plat dak staat. “Dit voorbeeld is illustratief voor de situatie waarbij de Gemeente Breda nog altijd onmachtig lijkt om de (terecht!) strenge voorwaarden uit de exploitatievergunning te handhaven.”, zo stelt de SP. Uitbaatser Otero verblijft zelf ook frequent op het platte dak – al rokend en drinkend –  terwijl zij er op zou moeten toezien dat de regels van de exploitatievergunning nageleefd worden.

De SP vraagt aan het college hoe het kan dat Nightflight nog altijd de regels uit de exploitatievergunning aan de laars lapt en ermee wegkomt, wat is er sinds de vorige raadsvragen gedaan is om de overlast
voor omwonenden tegen te gaan en of deze en mogelijk andere overtredingen van de voorwaarden uit de exploitatievergunning geconstateerd zijn.

Definitieve sluiting van Night Flight?

Ook vraagt de SP of het college bereid is Nightflight na deze zoveelste overtreding van de exploitatievergunning nu eindelijk definitief te sluiten. Eerdere tijdelijke sluitingen hebben nog niet ervoor gezorgd dat het hostel bereid lijkt zich aan de regels te houden.

Tot slot vraagt de SP of het pand inmiddels verkocht is ten behoeve van de bouw van woningen. De gebouwen ernaast, waaronder het voormalige Sprangers gebouw, worden momenteel herontwikkeld.

Problemen Nightflight Breda

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden