Webinar Veranderend rollenpatroon voor mantelzorgers

Foto: Pexels

Zodra je mantelzorger wordt, verandert je leven. Je krijgt niet alleen met zorg- en regeltaken te maken, maar ook de relatie met degene voor wie je zorgt verandert. Om hierin te ondersteunen, organiseert StiB het webinar ‘Veranderend rollenpatroon’. Het webinar vindt plaats op maandag 24 augustus om 11.00 uur. 

Het veranderend rollenpatroon heeft vaak verschillende oorzaken. Misschien help je de ander met douchen en aankleden, terwijl dit vroeger niet hoefde. Of wordt het geheugen van je naaste steeds slechter, waardoor jij meer moet regelen. Ook het karakter van je naaste kan langzaam maar zeker veranderen. En dat heeft gevolgen voor jullie relatie.

Emoties herkennen en erkennen
De veranderingen brengen vaak emoties met zich mee. Je kunt bijvoorbeeld verdrietig zijn om het verlies van wat niet (meer) samen kan, je schuldig voelen omdat je de regie moet nemen, je zorgen maken over de ander of je schamen voor het gedrag van je naaste. Het doel van dit webinar is om deze emoties bij mantelzorgers te herkennen en te erkennen. De volgende onderwerpen staan op het programma:

  • (Omgaan met het) veranderend rollenpatroon
  • In balans blijven
  • Mogelijkheden tot ondersteuning

Online informatie en advies
Veel bijeenkomsten zijn afgelast vanwege de coronamaatregelen, terwijl voor mantelzorgers het zorgen gewoon doorgaat. Door webinars te organiseren, kunnen mantelzorgers toch informatie en advies ontvangen. Maar ook huisbezoeken of afspraken op kantoor zijn weer meer mogelijk, met goede afspraken vooraf.

  • Heb je vragen of behoefte aan ondersteuning? Bel 076 750 32 00 of mail naar [email protected]. Meer informatie over mantelzorgondersteuning in Breda is te vinden op www.stib-breda.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden