Surplus zet zich in voor begrijpelijke taal

Foto: Pexels / publiek domein

Van 7 september tot en met 13 september is het de Week van Lezen en Schrijven, waarin overal in het land aandacht wordt gevraagd voor lezen, schrijven, rekenen en werken met de computer. Ook in Breda gebeurt er veel om laaggeletterdheid tegen te gaan en bespreekbaar te maken.

Zo zet Surplus (welzijns- en zorgorganisatie) zich samen met partners in voor haar cliënten, (vrijwillige) medewerkers en bewoners.

Week van Lezen en Schrijven

In Nederland hebben ruim 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en met de computer werken. Hierdoor hebben zij elke dag moeite met zaken als formulieren invullen, straatnaamborden lezen, reizen met openbaar vervoer, begrijpen van informatie over gezondheid en zorg, het regelen van financiële zaken, solliciteren en voorlezen aan (klein)kinderen.

Tijdens de Week van Lezen en schrijven zetten zoveel mogelijk mensen, bedrijven en organisaties zich in voor een samenleving waarin aandacht is voor begrijpelijke taal. Zodat meer mensen de kans krijgen om ook op latere leeftijd beter te leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer of smartphone.

Surplus

Zo is Surplus sinds 2009 uitvoerder van het programma VoorleesExpress in Breda, dat inmiddels ook is uitgerold naar gemeente Etten-Leur, Zundert en Halderberge. Via dit programma bereikt zij een grote groep laagtaalvaardige kinderen en hun ouders. Verder bieden de Nieuwe Veste en Surplus

verderop in het jaar gezamenlijk de cursus Digisterker aan, in vestigingen van de bibliotheek en op diverse locaties van Surplus. Tijdens de cursus oefenen deelnemers bijvoorbeeld met een afspraak maken bij de gemeente, een verhuizing doorgeven, zorg- en huurtoeslag aanvragen, declaraties

indienen bij de zorgverzekeraar etc. Ook biedt Surplus een cursus Herkennen van laaggeletterdheid aan, aan haar medewerkers en vrijwilligers. En tot slot zijn er nog diverse taalactiviteiten in wijken en samenwerkingen met andere partners.

Project Voel je goed….
Surplus start binnenkort ook met een nieuw project dat heet: ‘Voel je goed’. Dit project is een initiatief van Stichting Lezen en Schrijven en wordt uitgerold in het land. ‘Voel je goed’ is de combinatie van eet- en beweegadviezen van een diëtist en groepslessen over gezondheidsvaardigheden die gegeven worden door een vrijwilliger. De aanpak is gericht op lager opgeleide volwassenen die willen werken aan een gezonder gewicht en moeite hebben met taal en daardoor met het verwerken van informatie. Olga Vrolijk van Surplus vervult de rol van regionale projectleider.

Breda eenvoudig
In 2019 zijn negen Bredase organisaties gestart met het programma Breda Eenvoudig. Surplus is deelnemer aan dit netwerk dat als doel heeft om Breda net zo eenvoudig te maken ‘als de Efteling’: iedereen begrijpt wat er bedoeld wordt, op een plezierige manier. Onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen. En Surplus draagt daar graag een steentje aan bij!

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden