Aantal WW-uitkeringen gedaald in Brabant, maar forse stijging bij cultuur, sport en recreatie

Foto:

Het aantal WW-uitkeringen dat in Noord-Brabant in september 2020 verstrekt werd, lag 5% lager dan een maand eerder, maar wel 17% hoger dan een jaar geleden.

Alle sectoren werden in meer of mindere mate getroffen door de coronacrisis, maar in de sector cultuur, sport en recreatie is het aantal WW-uitkeringen in vergelijking met september 2019 aanzienlijk toegenomen, zo meldt het UWV.

Daling aantal WW-uitkeringen

Eind september 2020 telde de provincie Noord-Brabant 42.100 WW-uitkeringen. Dat was 3,0% van de beroepsbevolking, hetgeen gelijk was aan het landelijke percentage van 3,0%. Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant lag in september 2020 5% lager dan een maand eerder, maar 17% hoger dan in vergelijking met september 2019. Ook op landelijk niveau was er op maandbasis een afname van het aantal WW-uitkeringen (-5%), maar op jaarbasis een toename (+19%).

Aantal WW-uitkeringen vanuit cultuur, sport en recreatie in Noord-Brabant fors gestegen

De impact van alle maatregelen, die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, op de sector cultuur, sport en recreatie is enorm. De sector heeft tussen half maart en juli van dit jaar nagenoeg stil gelegen. Bijna alle voorstellingen, sportwedstrijden en evenementen werden afgelast, terwijl dierentuinen en sportscholen gesloten bleven. Vanaf juli is weer meer mogelijk, maar het blijft lastig om winstgevend of kostendekkend te zijn met contactbeperkende maatregelen. Bovendien werd bij de laatste persconferentie van het kabinet op 13 oktober jl een deel van de versoepelingen weer teruggedraaid.  UWV verwacht voor 2020 een forse krimp van het aantal banen in deze sector.

Veel maatregelen raken niet alleen werknemers, maar ook de vele zelfstandigen die in deze sector werkzaam zijn. Verhoudingsgewijs telt de sector cultuur, sport en recreatie veel zelfstandigen. Hierbij kan gedacht worden aan uitvoerend en beeldend kunstenaars, maar bijvoorbeeld ook aan sportinstructeurs. In Noord-Brabant bedraagt het aantal zelfstandigen in de sector kunst, sport en recreatie gemiddeld 38%, maar dit kan binnen de sector per beroep ook nog variëren. Gemiddeld over alle sectoren werkt in Noord-Brabant 16% als zelfstandige.

Zelfstandigen kunnen, als ze geen werk (meer) hebben, geen beroep doen op een WW-uitkering. Dit is dan ook de reden dat bepaalde beroepen in deze sector nauwelijks terug te vinden zijn in WW-cijfers. Ondanks dat er veel zelfstandigen in de sector cultuur, sport en recreatie werkzaam zijn, is het aantal WW’ers vanuit deze sector in Noord-Brabant vooral in april van dit jaar sterk gestegen; 62% van de werknemers in de sector werkt in loondienst en kan bij ontslag wél een WW-uitkering aanvragen. In september 2020 was het aantal WW-uitkeringen in deze sector in Noord-Brabant met een kwart gestegen in vergelijking met een jaar geleden (+25%). Dat is meer dan gemiddeld voor alle sectoren (+22%). Het percentage van 25% was wel iets lager dan het landelijk gemiddelde van 27% voor de sector cultuur, sport en recreatie. In het eerste half jaar van 2020 nam het aantal WW-uitkeringen vanuit de sector cultuur, sport en recreatie in Noord-Brabant iedere maand toe, vanaf augustus is er een daling ingezet.

Aantal openstaande vacatures in cultuur in Noord-Brabant fors gedaald

Behalve WW-uitkeringen, komen ook vacatures voor beroepen waarin veel zelfstandigen werken minder vaak voor. Dit geldt ook voor de sector cultuur, sport en recreatie. Het aantal vacatures in deze sector lag in Noord-Brabant aan het eind van het tweede kwartaal van 2020 42% lager dan een jaar eerder. Voor alle sectoren gezamenlijk bedroeg de daling in Noord-Brabant in dezelfde periode gemiddeld 23%. De meeste openstaande vacatures in het tweede kwartaal van 2020 in de sector cultuur, sport en recreatie in Noord-Brabant waren er voor medewerkers bediening in bijvoorbeeld een culturele of recreatieve organisatie en voor sportinstructeurs.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden