Volgende stap voor natuurontwikkeling Vloeiweide

Foto: Waterschap Brabantse Delta

Brabants Landschap en waterschap Brabantse Delta ondertekenden in mei een overeenkomst om de natuur en waterhuishouding in een deel van natuurgebied ‘de Vloeiweide’ te herstellen.

Nu werken zij samen met adviesbureau Kragten en grondeigenaren aan de volgende stap: het ontwerp voor de Vloeiweide. Geïnteresseerden kunnen zich nu inschrijven voor een nieuwsbrief over het project.

Natuurgebied Vloeiwijde

De Vloeiweide ligt ten zuidwesten van Breda, tussen Rijsbergen en Effen. Het gebied grenst aan de Turfvaart die vroeger is gegraven om turf over het water naar de stad te vervoeren. Tegenwoordig is de Vloeiweide vooral een natuurgebied. Het gebied wordt grotendeels beheerd door Brabants Landschap. Zij gaan samen met waterschap Brabantse Delta de waterkwaliteit verbeteren en de natuur versterken. De organisaties kijken ook naar het waterpeil, het grondwater en de stroming van de beek Bijloop. ”Het versterken en verbinden van natuur helpt niet alleen dieren en planten, het helpt ons ook bij het klimaatbestendiger maken van onze
omgeving.” – Hans Peter Verroen, lid dagelijks bestuur waterschap Brabantse Delta.

Natuurnetwerk Brabant

De realisatie van natuurproject Vloeiweide is onderdeel van Natuurnetwerk Brabant. Dit is een netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden, die door ecologische verbindingszones met elkaar verbonden zijn. Hierdoor kunnen dieren zich makkelijker verplaatsen van het ene naar het andere natuurgebied. Zo wordt de biodiversiteit (het totaal aan planten en dieren) bevorderd. Het project ontvangt subsidie van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) en provincie Noord-Brabant.

Van ontwerp naar uitvoering

De voorbereidingen zijn in volle gang. Adviesbureau Kragten werkt het voorlopig ontwerp uit en doet allerlei onderzoeken om een nog beter beeld te krijgen van de locatie. Het voorlopig ontwerp legt de basis voor een definitief ontwerp dat wordt verwerkt in een Projectplan Waterwet. Het Projectplan Waterwet gaat naar verwachting in de eerste helft van 2021 een officiële inspraakprocedure in. Als het algemeen bestuur van het waterschap het projectplan vervolgens vaststelt kunnen de werkzaamheden buiten van start. Dat er meer ruimte komt voor water en natuur, daar kunnen we op rekenen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Op www.brabantsedelta.nl en www.brabantslandschap.nl staat informatie over het project. Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief kan via www.brabantsedelta.nl.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden