Raymond Kouwenberg nieuwe voorzitter van Vrienden van Amphia

Foto: Vrienden van Amphia

Peter van der Velden, oud-burgemeester van Breda, is na ruim vier jaar afgetreden als voorzitter van de Stichting Vrienden van Amphia. Raymond Kouwenberg, ondernemer, raadslid in Breda en de nieuwe voorzitter van VNO-NCW Breda, volgt Van der Velden op.

Van der Velden werd in 2016 door het bestuur van de Vrienden van Amphia gevraagd om als aanjager te fungeren voor het mogelijk maken van extra voorzieningen voor patiënten in de nieuwbouw van Amphia. Afgelopen jaren hebben de Vrienden van Amphia onder zijn voorzitterschap onder andere de volgende projecten kunnen realiseren: de realisatie van een nieuw stiltecentrum, de aanschaf van beeldschermen ter afleiding voor kinderen op de SEH, digitale en analoge speelhoekjes voor kinderen op verpleegafdelingen. Ook zijn alle patiëntenkamers op de kinderafdeling voorzien van wandprints, worden binnenkort bomen in de passage geplaatst en tien familiekamers ingericht.

“Het Amphia kan niet zonder steun van burgers en bedrijven”

Onder Van de Velden zijn belangrijke stappen gezet in de verbinding tussen Amphia en de inwoners en bedrijven in Breda de omliggende gemeenten. Van der Velden zegt: “In deze tijd kan een ziekenhuis als Amphia niet zonder de steun van burgers en bedrijven. Om het verblijf van patiënten te veraangenamen en stress bij hen weg te nemen, hebben we veel hulp nodig. Zorgverzekeraars betalen dit niet, zij kijken alleen naar wat strikt noodzakelijk is voor de zorg.”

Raymond Kouwenberg heeft in oktober het stokje overgenomen. “Ik wil nog meer het bedrijfsleven, verenigingen, onderwijsinstellingen en inwoners verbinden met Amphia om samen ons ziekenhuis een prettige plek te laten zijn voor optimale medisch specialistische zorg en ook preventie.” geeft Kouwenberg aan. “Hoe mooi zou het zijn als wij met de Vrienden van Amphia ook op een positieve manier kunnen bijdragen aan de vitaliteit en gezondheid in de regio Breda en omstreken.”

Naast Peter van der Velden namen ook penningmeester Ton van Eck, ondernemer (na tien jaar) en bestuurslid Rutger Westenburg, ondernemer,(na vijf jaar) afscheid. Patrick de Rooij, bankier, is de nieuwe beheerder van de financiën.

Christianne Lennards, lid van de Raad van Bestuur van Amphia: “Wij zijn heel erg dankbaar dat Peter van der Velden zich zo heeft ingezet voor de patiënten, hun naasten en medewerkers van Amphia. We gaan hem missen. Ook willen wij Ton van Eck en Rutger Westenburg hartelijk danken voor hun jarenlange trouwe inzet en betrokkenheid. Raymond Kouwenberg en Patrick de Rooij wensen wij heel veel succes en plezier.”

Remco Djamin, voorzitter bestuur Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia geeft aan: “Als bestuur van het Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia zijn wij veel dank verschuldigd aan “de Vrienden”. Niet alleen de materiële steun, maar ook juist de immateriële steun waarderen wij zeer. Ik wil de vertrekkende leden dan ook hartelijk danken en reken erop dat de vriendschap blijft! Ik ben ervan
overtuigd dat wij met de nieuwe leden, met ook een nieuwe voorzitter, de uitstekende samenwerking zullen voorzetten.”

De Stichting Vrienden van Amphia ondersteunt projecten die gericht zijn op het realiseren van nog betere zorg aan patiënten en projecten die een positieve bijdrage leveren aan de ondersteuning van families en bezoekers van patiënten. De stichting Vrienden van Amphia heeft de ANBI-status en is een door het CBF erkend goed doel.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden