RBL West-Brabant toont veerkracht in veelbewogen schooljaar

Foto: Pexels

Door corona was het schooljaar 2019-2020 anders dan andere jaren. Het accent voor Regionaal Bureau Leerplicht (RBL West-Brabant) lag vanaf maart 2020 dan ook met name op het beschermen van het recht van onderwijs en ontwikkeling.

De leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders hebben samen met de scholen alles op alles gezet om de West-Brabantse jongeren in beeld te houden.

Een andere rol voor leerplicht

In het schooljaar 2019-2020 kreeg het team van RBL West-Brabant versterking van meerdere nieuwe medewerkers, waarmee de formatie op orde werd gebracht. Dat bracht rust, maar het schooljaar verliep anders dan anders. Gedurende het jaar raakte de wereld in de ban van het coronavirus. In maart gingen de scholen dicht. Daarmee veranderde ook de rol van de leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders van RBL West-Brabant.

De nieuwe situatie vroeg om een andere manier van werken. Als jongeren niet deelnemen aan online lessen, hoe ga je daar dan mee om? Het team zocht met elkaar naar mogelijkheden. Wat kunnen we wél doen? Hoe houden we de jongeren in beeld? En hoe ondersteunen we de scholen? Het beschermen van het leerrecht voor de West-Brabantse jongeren stond steeds centraal. De leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders benaderden proactief scholen, legden deurbezoeken af bij leerlingen en zorgden voor de verbinding met ketenpartners.

Ook de cijfers in dit jaarverslag zijn anders dan in andere jaren. Vanaf maart was veel verzuim gerelateerd aan corona en daarmee geoorloofd. Bovendien gaf de overheid leerplichtambtenaren de opdracht om tijdelijk niet te handhaven, waardoor er geen sprake meer was van ongeoorloofd verzuim. Het aantal meldingen van verzuim is daardoor in de hele regio gedaald. De preventieve rol van de leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders, waarbij primair wordt ingezet op zorg en hulpverlening, werd nóg belangrijker.

Accent op leerrecht

Per 1 september 2020 is de naam van Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant gewijzigd in Regionaal Bureau Leren West-Brabant. Hierin werken zestien gemeenten samen om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten onder jongeren van 5 tot 23 jaar tegen te gaan. Deze naam doet meer  recht aan de missie van het team, dat zich sterk maakt voor het recht op onderwijs en ontwikkeling van alle jongeren in West-Brabant. Dat gaat verder dan alleen de leerplicht en richt zich vooral op preventie en zorg Het jaarverslag 2019-2020 maakt dat eens te meer duidelijk.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden