Breda krijgt 2 miljoen Rijksubsidie voor Verkeersveiligheid

Foto: publiek domein

De Gemeente Breda krijgt 2 miljoen euro van het Rijk voor verkeersveiligheid. Deze bijdrage maakt het mogelijk om meer te investeren en Breda veiliger te maken voor iedereen, voetgangers, fietsers en automobilisten.

Met het geld worden de rotondes IABC en Graaf Hendrik II laan/Zuidelijk Rondweg grondiger aangepakt. Er komen 30 km maatregelen in Wisselaar en een breder fietspad aan de De la Reijweg (tussen Paul Krugerlaan en Hogeschoollaan). Daarnaast wordt het geld besteed aan de aanleg van een fietsstraat bij de Adriaan van Bergenlaan en de herinrichting van de Allerheiligenweg.

“Onze wegen moeten duurzaam, slim en robuust zijn”

Daan Quaars, wethouder mobiliteit: “Breda moet bereikbaar blijven en onze wegen moeten duurzaam, slim en robuust zijn. Maar bovenaan het lijstje staat: het moet veiliger. Dus top dat we 2 miljoen extra kunnen uitgeven aan verkeersveiligheid. En dat is belangrijk, want ieder verkeersslachtoffer is er één teveel. En we zien dat fietsers steeds meer ruimte in Breda vragen. Daarom investeren we met dit geld in fietspaden en -straten, veiligere kruispunten en rotondes. Zo kunnen we nét even wat extra’s doen”.

Veilige wegen, veilig gedrag

Verkeersveiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en we volgen hierin zoveel mogelijk het Brabantse Verkeersveiligheidsplan. Veilig verkeer is de verantwoordelijk van iedereen op de weg. Afleiding, bijvoorbeeld door de mobiele telefoon en normvervaging zorgen voor nieuwe uitdagingen. De gemeente zorgt voor veilige wegen én de weggebruiker moet zich veilig gedragen. De belangrijkste thema’s voor de komende jaren richten zich op:
• Extra focus op langzaam verkeer
• Verbeteren van het gedrag van weggebruikers
• Verbeteren van de infrastructuur
• Toepassen van nieuwe technieken

Apps en ISA

De gemeente kijkt ook naar digitalisering om het verkeer veiliger te krijgen, bijvoorbeeld door samen te werken met aanbieders van routeplannerapps. Deze apps sturen het verkeer slim rond of door stad en dorpen. Zo wordt het in de toekomst mogelijk om verkeer in de spits niet langs scholen te laten rijden. Daarnaast verkent de gemeente Breda toekomstige mogelijkheden van ISA, oftewel Intelligente SnelheidsAanpassing. ISA is een systeem waarmee bij nieuwe auto’s kunnen worden uitgerust, waardoor auto’s niet harder rijden dan de maximum snelheid.

Daan Quaars: “Het is nog toekomstmuziek, maar het gave is dat je digitale ontwikkelingen ziet die bij gaan dragen aan verkeersveiligheid. Het klinkt nu nog heel utopisch, maar dat is het niet. We zijn nog niet van plan om fysiek de stad daarop aan te passen. Wij kijken met realisme naar de toekomst”.

Impulsregeling Verkeersveiligheid

Jarenlang daalde het aantal doden door verkeersongelukken in Nederland, maar die daling is gestopt. Ook zijn er steeds meer gewonden. Hierdoor is er veel menselijk leed, bij verkeersslachtoffers en hun naasten. De Rijksoverheid heeft de plannen voor het terugdringen van het aantal verkeersdoden en slachtoffers opgenomen in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Het Rijk heeft dit plan samen met gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties opgesteld. Om de verkeersveiligheid te stimuleren stelt de Rijksoverheid € 500 miljoen beschikbaar tot 2030. De Rijksoverheid draagt voor maximaal 50% bij aan maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren op provinciale, gemeentelijke en waterschapwegen. Voor 2020-2021 is € 100 miljoen beschikbaar, waarvan de gemeente Breda ruim €2 miljoen subsidie krijgt.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden