Voor ruim 32 miljoen euro aan subsidieaanvragen ingediend

Foto: Asja Vossen

De subsidies voor 2021 zijn verdeeld. Tientallen (Bredase) organisaties hebben voor ruim 32 miljoen euro aan subsidieaanvragen ingediend.

In totaal is 98% van die aanvragen toegekend. In juni van dit jaar heeft de gemeenteraad besloten welke doelen met het subsidiegeld bereikt moeten worden. Dat is beschreven in een nieuw beleidskader ‘Breda, samen doen’. Belangrijkste verandering in dat beleidskader is dat er geen geld meer verdeeld wordt aan de thematafels. Aan tafel vindt het inhoudelijke gesprek plaats. En de gemeente beoordeelt financieel.

De maatschappelijke organisaties hebben het inhoudelijke gesprek aan de thematafels in de afgelopen maanden weer volop gevoerd. Samen hebben ze nagedacht hoé de gestelde doelen het best bereikt kunnen worden. “We hebben afgelopen jaar met de gemeenteraad en onze maatschappelijke partners heel veel energie gestoken om ons unieke Bredase subsidiestelsel met thematafels nóg beter te maken”, zegt wethouder Gezondheid Miriam Haagh. “Dit jaar was de eerste test of dat allemaal werkte zoals we bedacht hebben. En wat mij betreft is dat het geval. De beoordeling is eerlijker en objectiever en het resultaat is dat we 98% van de aanvragen kunnen toewijzen. Daardoor kunnen we de doelen die de gemeenteraad heeft gesteld zo goed mogelijk bereiken.”

Op basis van de gezamenlijke plannen zijn subsidieaanvragen ingediend. Waar de subsidieaanvragen binnen het subsidieplafond blijven, kunnen die rechtstreeks worden toegekend. Aan een aantal tafels zijn meer aanvragen ingediend dan er geld beschikbaar is. Die aanvragen zijn door een commissie op verschillende criteria beoordeeld. Op basis van die beoordelingen hebben alle leden van de commissie punten toegekend, en zijn de aanvragen gerangschikt van de hoogste beoordeling naar de laagste beoordeling. De aanvragen met de hoogste scores dragen het meeste bij aan het te bereiken doel. De aanvragen zijn vervolgens van boven naar beneden toegekend, tot het subsidieplafond bereikt was.

“Dat betekent dat er dus ook aanvragen moeten worden afgewezen”, zegt Miriam Haagh. “Dat is altijd moeilijk. Want als je naar de energie kijkt van de mensen achter die aanvragen, en ook naar de waarde van initiatieven zelf, dan zou je soms willen dat je nóg meer geld hebt om nóg meer activiteiten te kunnen ondersteunen. Maar we moeten ook reëel zijn. Er zullen altijd meer initiatieven zijn dan er geld is. En ik hoop dat de initiatieven die nu geen gemeentelijke subsidie krijgen toch wegen vinden om hun goede activiteiten op een andere manier voort te zetten.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden