Collegepartijen stellen vragen over 538 Oranjedag

Foto: Bianca Dijck | Flits en Klik

Collegepartijen VVD, D66 en PvdA hebben vragen aan B&W gesteld over het Fieldlab-evenement Oranjedag. Op dit festival van 538 zijn als test 10.000 feestgangers welkom na het tonen van een negatieve coronatest. De partijen snappen het belang van dit testevenement, dat op 24 april plaatsvindt, maar zijn tegelijk bang dat het de tegenstellingen in de samenleving vergroot.

Horeca betrekken
Dat Breda met 538 Oranjedag meedoet aan de Fieldlab-tests, wordt niet door iedere Bredanaar met luid gejuich ontvangen. Een veelgehoorde reactie is dat het oneerlijk is voor horecaondernemers die tijdens de persconferentie van dinsdag hoorden dat ze hun terrassen dicht moeten houden. De VVD, D66 en PvdA in Breda willen daarom dat wordt gekeken of de horeca bij het evenement kan worden betrokken. “Kan er verkend worden of de Bredase horeca kan profiteren van het Fieldlab-evenement op het Chasséveld?”, klinkt vanaf het Stadserf.

Draagvlak en tegenstellingen
Een andere zorg is het draagvlak. Gezien de zeer uiteenlopende reacties, vragen de fracties zich af of dat wel gepeild is: “Dit event kan de tegenstellingen in de Bredase samenleving vergroten. Enerzijds mensen die vinden dat meer mogelijk zou moeten zijn en anderzijds de mensen die huiverig zijn of zich zorgen maken om hun gezondheid.” Dat geeft de partijen ook twijfels over de gekozen locatie, midden in het centrum. Als alternatieven worden het Breepark en P5 bij het Rat Verlegh Stadion genoemd.

10.000 mensen
Bredere zorgen over de verwachte drukte worden dan ook benoemd. De – negatief geteste – festivalgangers moeten op een bepaalde manier in Breda aankomen. Bijvoorbeeld met de trein, terwijl wordt aangeraden enkel te reizen met het OV wanneer dit noodzakelijk is. “Hoe wordt de logistiek geregeld van deze 10.000 mensen?”, wordt gevraagd. Gevolgd door de gedachte om te overwegen enkel mensen uit Breda toe te laten.

Samenleving openen
Na de ophef en vragen heeft burgemeester Depla aangegeven dat dit evenement bijdraagt aan het openen van de samenleving. “Je zult hoe dan ook dingen moeten uitproberen zodat we straks weer een vol NAC-stadion hebben, dat Hartje Ginneken en Breda Jazz weer kunnen plaatsvinden”, vertelde hij BN DeStem. Desondanks snapt hij de teleurstelling en boosheid van de horeca wel. Depla had naar eigen zeggen ook ‘liever gewild dat volgende week de terrassen open gaan’.

Reacties

Cookieinstellingen