Avans Academielezing: Studenten en werkveld samen naar een duurzamer mkb Breda

Foto: Pexels (CC0-Public Domain)

Earth Overshoot Day is de dag in het jaar waarop evenveel natuurlijke grond- en hulpstoffen zijn verbruikt als dat de aarde in één jaar kan produceren. In Nederland viel deze dag vorig jaar al op 3 mei.

Dit betekent dat wanneer iedereen op deze planeet zou leven als een Nederlander, we 3 aardbollen per jaar verbruiken. Onze samenleving staat dus voor een enorme uitdaging om te verduurzamen. Avans Hogeschool heeft vorig jaar het uitgangspunt omarmd dat onderwijs en onderzoek moeten bijdragen aan de transitie naar een duurzame samenleving. Tijdens de online Avans Academielezing op woensdag 19 mei vertellen docenten Fulco Geerlofs en Rian Dirken hoe studenten van Avans Hogeschool de komende 3 jaar het verschil gaan maken en de bedrijven van opdrachtgevers gaan verduurzamen. Een lezing zonder dikke rapporten, maar met praktische handvatten en veel interactie.

Sustainable Development Goals

Om richting te geven aan deze transitie formuleerde de Verenigde Naties de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s). Een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Dat is de kern van deze duurzame ontwikkelingsdoelen. Veel beroepen vragen in het licht van deze SDG’s om een andere invulling. De SDG’s worden als rode draad door alle opleidingen van Avans verweven.

3 jaar onderzoek

Avans Hogeschool, gemeente Breda, PwC, REDview BI en Stichting Breda Circulair sloten in februari een samenwerkingsverband voor drie jaar op het gebied van verduurzaming van het mkb. Honderden bedrijfskundestudenten van Avans Hogeschool helpen het bestaande bedrijfsleven in Breda met duurzaam ondernemen. Tweedejaarsstudenten brengen in kaart hoe duurzaam Bredase bedrijven zijn. Vervolgens adviseren zowel tweede-, derde- en vierdejaarsstudenten hoe bedrijven kunnen verduurzamen. Ook gaan zij daadwerkelijk aan de slag met het ontwerpen van creatieve en innovatieve oplossingen en het implementeren van verbeterpunten. Denk aan het klimaatvriendelijker maken van een logistiek proces, het ontwerpen en implementeren van innovatie producten of diensten, het bestrijden van armoede of het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Over de sprekers

Rian Dirken en Fulco Geerlofs zijn beiden als docent verbonden aan de Academie voor Algemeen Financieel Managent en kartrekkers van het project. Fulco Geerlofs studeerde aan de Business Universiteit Nyenrode en volgde diverse opleidingen aan de Vlerick Business School in Gent. Rian Dirken behaalde haar master Business Information Management en Bedrijfskunde. Beide docenten hebben een stevige achtergrond in het bedrijfsleven dan wel maatschappelijke organisaties en een passie voor duurzaamheid.

Over de Academielezing

Aanmelden kan via het aanmeldformulier. De online Academielezing vindt plaats via Microsoft Teams. Het is mogelijk om zonder Teams account deel te nemen. Het begint woensdag 19 mei om 19.30 uur en zal ongeveer een uur duren.

De Avans Academielezing is voor iedereen met honger naar kennis. De Academielezing vindt meerdere malen per jaar plaats bij Avans Hogeschool en is gratis toegankelijk.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden