Uniek Sporten Certificaat voor sportverenigingen met sportaanbod voor mensen met een beperking

Foto: BrabantSport

Sportverenigingen in Brabant die hun sportaanbod voor sporters met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking goed op orde hebben, kunnen vanaf komend najaar het Uniek Sporten Certificaat aanvragen.

Wil van Pinxteren, gedeputeerde bij de provincie Noord-Brabant, reikte op 2 juni het eerste Brabantse certificaat uit aan voetbalvereniging VV Oosterhout. Doel van het Uniek Sporten certificaat is om sportverenigingen te stimuleren hun sport toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Daarnaast werkt het certificaat ook drempelverlagend voor sporters met een beperking die op zoek zijn naar een sportaanbieder.

Verenigingen stimuleren en belonen

Tegelijkertijd met de uitreiking in Brabant ontvingen ook twee sportverenigingen in Gelderland het certificaat. Deze verenigingen hebben deelgenomen aan de pilot van het Uniek Sporten Certificaat en zijn daarmee de eerste drie sportaanbieders in Nederland die het certificaat op hun naam mogen zetten. Brabant en Gelderland vinden het belangrijk dat mensen met een beperking zonder belemmeringen kunnen sporten.

“Deze provincie gaat voor een levendig Brabant, waar er genoeg te doen en te beleven is. En waar iedereen kan meedoen. Ook als het gaat om sport. En ook als het gaat om mensen met een beperking. Daarom investeert de provincie in Uniek Sporten Brabant als onderdeel van het sportbeleid. Bewegen is namelijk goed voor iedereen en dat geldt voor mensen met een beperking of chronische aandoening misschien wel des te meer”, aldus Gedeputeerde Wil van Pinxteren van Vrije Tijd, Cultuur en Sport. “We vinden het belangrijk de zichtbaarheid van Uniek Sporten te vergroten. Dat doen we via de website www.unieksportenbrabant.nl. En met dit certificaat ‘Uniek Sporten’ zeggen we nu ook iets over de kwaliteit van het aanbod. Op die manier zien unieke sporters waar zij góéd terecht kunnen. Ik ben blij dat VV Oosterhout als eerste het certificaat ontvangt en feliciteer ze hiermee. Het zou mooi zijn als nog veel meer Brabantse sportclubs en -verenigingen dit voorbeeld volgen.”

Betere zichtbaarheid aangepast sportaanbod

Het Uniek Sporten Certificaat maakt de inspanningen van de verenigingen zichtbaar, zodat de sporters met een beperking makkelijk zien waar ze terecht kunnen, welkom zijn en gewoon mee kunnen doen. Want voor een sporter met een beperking kan het deelnemen aan sportactiviteiten een hoop vragen oproepen. Kan ik een proefles nemen? Kan ik dan aangepast sportmateriaal lenen? En is er een trainer die ervaring heeft met mijn aandoening?

“Als gemeente Oosterhout vinden we het belangrijk dat sporten voor iedereen toegankelijk gemaakt wordt. We zijn er trots op dat VV Oosterhout een van de eerste verenigingen in Nederland is die het certificaat ‘Uniek Sporten’ ontvangt. Met het certificaat maken we duidelijk dat iedereen bij V V Oosterhout terecht kan, ook wanneer je een beperking hebt. Deze pilot is de aftrap, we hopen dat veel verenigingen het mooie voorbeeld volgen”, aldus Wethouder Arnoud Kastelijns.

Het Uniek Sporten Certificaat

Het Uniek Sporten Certificaat bestaat uit ‘aanbod’ en ‘organisatie’. Samengevat gaat het erom dat het aangepast sportaanbod op orde is, maar ook dat het sportaanbod compleet en up-to-date gecommuniceerd wordt. Daarnaast wordt er nagegaan of de organisatie van het aangepaste sportaanbod goed geborgd is, of het kader kan beschikken over de juiste scholingen en of participatie, zoals bijvoorbeeld het meedraaien in bardiensten en organiseren van sportdagen, ook onderdeel uitmaakt van het beleid. Uniek Sporten onderzoekt nog hoe het onderdeel ‘fysieke toegankelijkheid’ ook deel kan uitmaken van dit certificaat.

Uniek Sporten Brabant

Mensen met een beperking of aandoening die nog op zoek zijn naar een passende sport kunnen contact opnemen met Uniek Sporten Brabant. Dit geldt ook voor verenigingen, die vragen hebben over aangepast sporten of nieuw aanbod willen starten. De beweegcoaches van Uniek Sporten Brabant kennen al het aangepaste sportaanbod in hun omgeving en bieden iedereen met een beperking of chronische aandoening gratis ondersteuning bij het vinden van een passende sport- of beweegactiviteit. Daarnaast ondersteunen ze ook bij andere beweegvragen, zoals het zoeken van een sportmaatje, het aanvragen van sporthulpmiddelen of het zoeken naar financiële voorzieningen. Meer informatie over het aangepaste sportaanbod in Brabant en de beweegcoaches is te vinden op www.unieksportenbrabant.nl.

Aanmelden en meer informatie

Sportaanbieders en gemeenten in Brabant die geïnteresseerd zijn in het Uniek Sporten Certificaat kunnen een mail sturen naar [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden