In 2020 verdwenen in Brabant 14.800 banen

Foto: Pexels (CC0-Public Domain)

Uit de arbeidsmarktprognose van UWV blijkt dat het totaal aantal banen in Noord-Brabant in 2021 licht afneemt met 0,1%, met (grote) sectorale verschillen. Hoewel er nog veel onzekerheden zijn, wordt in 2022 een stijging verwacht van het aantal werknemersbanen.

In 2020 verdwenen in Noord-Brabant 14.800 banen, dat is een afname van 1,1% ten opzichte van 2019. Deze daling ligt dichtbij de landelijke afname van 1,2%. Het aantal banen is afgenomen bij de uitzendbureaus, horeca, overige dienstverlening en vervoer & opslag. Maar er zijn ook sectoren met banengroei in 2020, zoals: openbaar bestuur, informatie & communicatie en zorg & welzijn.

Grootste klap is voorbij
Landelijk wordt uitgegaan van een lichte krimp (-0,2%) van het aantal banen van werknemers in 2021. Na een krimp van het aantal werknemersbanen in 2020, zien we dat het aantal werknemersbanen in 2021 in Noord-Brabant nagenoeg gelijk blijft (-0,1%). Wel zijn er aanzienlijke sectorale verschillen en enige afwijkingen tussen de vijf Brabantse regio’s. Zo voorspelt UWV zelfs een stijging van het aantal werknemersbanen in 2021 in de regio’s Zuidoost-Brabant, Helmond-De Peel en Midden-Brabant. In Zuidoost-Brabant wordt de grootste stijging (+0,5%) verwacht. In Noordoost-Brabant en West-Brabant neemt het aantal werknemersbanen af in 2021, met de grootste daling van -0,7% in West-Brabant. Zie ook de tabellen in de bijlage van dit bericht.

Openbaar bestuur grootste banengroei, uitzendbureaus veerkrachtig
In de uitzendsector was de sterkste daling van het aantal werknemersbanen in 2020 in Noord-Brabant, maar in 2021 wordt in deze sector weer een groei van 2% verwacht. Alleen voor de sector openbaar bestuur wordt een grotere groei verwacht voor 2021. Toch blijft in 2021 het aantal werknemersbanen in de uitzendsector nog onder het niveau van 2019 (-12%), voor corona.

De impact van coronamaatregelen op de horeca is groot, het aantal werknemersbanen in de horeca daalde in 2020 sterk met -10%. Op 28 april 2021 kon de horeca gedeeltelijk open en werden er na die tijd nog verdere versoepelingen aangekondigd. In 2021 wordt in Noord-Brabant nog een daling verwacht (-2%) van het aantal werknemersbanen in de horeca. In 2022 zal de horeca waarschijnlijk weer groeien maar blijft het aantal werknemersbanen in deze sector nog altijd onder het niveau van 2019 (voor corona).

In 2020 banenkrimp in Noord-Brabant: Midden-Brabant hardst geraakt
In 2020 nam de werkgelegenheid af in alle Noord-Brabantse arbeidsmarktregio’s. Het aantal werknemersbanen nam in Noord-Brabant af van 1.315.600 in 2019 tot 1.300.900 in 2020. Deze afname (-1,1%) ligt een fractie lager dan de landelijke afname (-1,2%). De afname was het laagst in Noordoost-Brabant (-0,3%) en het hoogst in Midden-Brabant (-2,0%). In de uitzendbranche, die in Noord-Brabant sterk vertegenwoordigd is, verdwenen in 2020 veel banen (-22.000). Ten opzichte van de andere arbeidsmarktregio’s is de uitzendbranche het sterkst vertegenwoordigd in Midden-Brabant, dit verklaart de stekere afname van het aantal werknemersbanen in deze regio. ICT en openbaar bestuur lieten de grootste stijging zien van het aantal werknemersbanen in 2020 (+3%) in Noord-Brabant.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden