Gemeente Breda: “Corona aanpak ligt op koers”

Foto: Pexels

Gemeente Breda ligt op koers met de Corona aanpak 2021, die vanaf januari 2021 in gang is gezet. De gemeente Breda heeft ruim 8,6 miljoen Euro beschikbaar gemaakt om mensen, organisaties en bedrijven een steuntje in de rug te geven in deze Coronaperiode.

Het doel van de aanpak lag zowel in acties op de korte termijn (2021) als in een investering voor de langere termijn. De beschikbare middelen kwamen bovenop de bestaande steunpakketten van het Rijk. Op dit moment is de uitvoering halverwege en is de constatering dat bijna alle 36 benoemde activiteiten verlopen zoals ze bedoeld waren, zo laat de gemeente weten. Conclusie is dat Corona wel aan het verdwijnen is, maar dat maatwerk in ondersteuning voorlopig nodig zal blijven.

Extra ondersteuning aan schrijnende casussen
Inmiddels is ook een ‘herstelmonitor Corona’ ontwikkeld, waarin gegevens zijn verzameld over hoe het met Breda gaat. Hierin is te zien dat het over het algemeen best goed gaat met Breda. Bredanaars zijn tevreden over hun leven. Het gaat relatief goed met de economie en de werkgelegenheid. Er zijn natuurlijk ondernemers die hard getroffen zijn door de pandemie, zoals culturele ondernemers, de horeca en het toerisme. Dat geldt ook voor specifieke groepen inwoners. Waar schrijnende situaties zijn ontstaan die om aandacht vragen, zal de gemeente Breda extra ondersteuning blijven geven. Hier wordt binnen de aanpak ook extra geld voor gereserveerd.

Maatwerk waar dat nodig is
Uitdagingen in de toekomst zijn er met name ook op het sociaal maatschappelijk vlak. Het is belangrijk om te blijven volgen hoe het met kwetsbare groepen gaat. Corona heeft als het gaat om leefbaarheid een negatiever effect op kwetsbare wijken dan op andere wijken. De komende maanden blijven we ons inzetten om daar waar nodig -op maat- bij te springen om Breda weer op gang te helpen.

De Corona aanpak 2021 richt zich op de manier waarop mensen hun werk kunnen doen of hun onderneming kunnen  uitvoeren. Maar ook op hoe we slimmer met onze schaarse buitenruimte om (kunnen) gaan of buitenruimte kunnen toevoegen. En op de vraag hoe iedereen – tijdens en na Corona- kan blijven meedoen in onze samenleving en elkaar kan blijven ontmoeten. De resultaten tot nu toe zijn na te lezen in de rapportage Voortgang Corona-aanpak (2021) met doorkijk naar lange termijn .

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden