Meer aandacht voor bewegen in de kinderopvang met Lekker Fit!

Foto: Joyce van Belkom

Van jongs af aan aandacht besteden aan bewegen en gezonde voeding, dat is de doelstelling van het programma Lekker Fit! in de kinderopvang. In Breda werken sinds 2020 vier kinderopvanglocaties met dit programma. Om te ervaren hoe dit werkt in de praktijk, bracht wethouder Marianne de Bie deze week een bezoek aan Kober Kinderopvang DolFijn.     

In het najaar van 2020 is de gemeente Breda een pilot gestart met het programma Lekker Fit! in de kinderopvang. Deze in Rotterdam ontwikkelde training is een gecombineerde leefstijlinterventie. Vanuit de gedachte dat door op een leuke manier met voeding en beweging bezig te zijn, gezond eten en drinken en bewegen voor kinderen én ouders de normaalste zaak van de wereld wordt. Het programma bestaat uit een teamtraining voor pedagogisch medewerkers, sport- en spelmaterialen, een activiteitenboek en voorlichtingsmaterialen voor ouders. Aan de pilot in Breda nemen behalve Kober ook Bloem en KIK kinderopvang deel.

Training van medewerkers

De pedagogisch medewerkers van de vier kinderopvanglocaties zijn afgelopen schooljaar getraind door Confriends. Per locatie zijn daarnaast een of twee medewerkers opgeleid tot Lekker Fit-coach. Zij coachen en begeleiden hun collega’s in de uitvoering van het programma. Ook heeft iedere locatie  een beweegbox ontvangen. Dit is een bak met allerlei sport– en spelmaterialen, die binnen en buiten kunnen worden gebruikt voor beweegactiviteiten met de kinderen. Tijdens de teamtrainingen leren de deelnemers hoe ze deze materialen kunnen gebruiken.

Enthousiast

Op de peutergroep van Kinderopvang DolFijn wordt fanatiek met het programma gewerkt. De kinderen doen enthousiast mee aan de beweegactiviteiten, die inmiddels een vast onderdeel van het dagritme zijn. En ook groenten, fruit en water staan dagelijks op het menu. Lekker Fit! coach Nicolien Knoop vertelt: “Het programma is makkelijk in te passen en laat de kinderen op allerlei manieren bewegen. Dat is ook goed voor hun cognitieve leren. En omdat het leuk is, inspireert het ook de andere groepen.”

Certificaten

Uit handen van Marianne de Bie, wethouder jeugd en onderwijs, ontvangen de Lekker Fit! coaches een certificaat voor het afronden van hun training. En voor Puk, de pop die hoort bij het programma Puk & Ko, is er een speciaal trainingspakje. De wethouder spreekt haar waardering uit voor de inzet van de medewerkers. “Door corona is het geen gemakkelijk jaar geweest, met alleen online trainingen. Dus alle lof dat jullie erin slagen om leuke activiteiten te bedenken en met zoveel energie met de kinderen aan de slag te gaan.“

Kleine activiteiten

Miranda Rep, trainster van Confriends, is erg te spreken over de manier waarop de pedagogisch medewerkers het geleerde in praktijk brengen. “De kracht zit in kleine activiteiten door de dag heen. Bijvoorbeeld de manier waarop de jassen worden gehaald. Of kinderen zelf dingen te laten pakken en opruimen. Daardoor durven ze meer en dat is goed voor hun ontwikkeling, niet alleen op motorisch gebied.

Positieve ervaringen

De ervaringen in Breda met Lekker Fit! zijn tot nu toe positief. De betrokken kinderopvangorganisaties hebben de intentie uitgesproken om door te gaan met het programma. In overleg met de gemeente wordt bovendien gekeken of het aantal locaties waar met Lekker Fit! wordt gewerkt vanaf schooljaar 2021-2022 kan worden uitgebreid.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen