Provinciale impulsgelden voor Bredase culturele initiatieven

Foto: Yvonne Keulaars

Twee Bredase initiatieven ontvangen een subsidiebijdrage uit het provinciale impulsgeldenprogramma. Bij de beoordelingsronde van dit jaar werden de aanvragen van Filmhuis Breda en Beeldmakers Breda gehonoreerd.

In totaal ontvangen de twee projecten bijna €100.000,-. Het gaat om innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten. Met een impulsbijdrage kunnen deze initiatieven uitgroeien tot verankerde projecten waar we in Brabant trots op kunnen zijn.

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

De twee gehonoreerde projecten in Breda zijn:

Filmhuis Breda

Stichting Filmhuis Breda organiseert maandelijks succesvolle filmavonden, waar arthouse-films worden gedraaid en diners worden geserveerd. Deze avonden vragen om meer en daarom werkt de stichting aan de ontwikkeling van een filmhuis op een vaste locatie; Breda Botanique. In de aanloop daarnaartoe zet Filmhuis Breda een kwartiermaker in om het filmhuis in te bedden in de stad en relevante samenwerkingen aan te gaan.

Beeldmakers Breda

Electron is een plek waar kunstenaars, creatievelingen, ontwerpers en vormgevers gebruik kunnen maken van ateliers en werkplaatsen. Er doen zich kansen voor om de organisatie stevig op de kaart te zetten, maar om een gelijkwaardige gesprekspartner te kunnen zijn richting de gemeente, vastgoedbedrijven en andere culturele instellingen, werkt Electron met de impulsbijdrage aan de organisatieontwikkeling. Zo wordt er gewerkt aan een broedplaatsmodel, het versterken van de positionering en merkstrategie en het professionaliseren en opleiden van het betrokken team.

Bijna 1 miljoen voor 24 Brabantse projecten

Tijdens de beoordelingsronde is in totaal €968.184,- toegekend aan 24 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten. Met een impulsbijdrage kunnen deze initiatieven uitgroeien tot verankerde projecten die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem in de volle breedte.

Impulsgeldenprogramma

Met het impulsgeldenprogramma wil Provincie Noord-Brabant initiatieven stimuleren die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem in de volle breedte: professionele kunsten, amateurkunst en cultuureducatie. Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de versterking van de Brabantse culturele sector en/of het verbinden van de cultuursector met andere domeinen, kunnen een beroep doen op de impulsgelden. Het gaat om financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls.

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

Reacties

Cookieinstellingen