Omgevingsvisie ‘Breda, Sterk en Veerkrachtig ‘ na consultatie afgerond

Foto: Gemeente Breda

urgemeester en wethouders van Breda leggen de Omgevingsvisie ‘Breda Sterk en Veerkrachtig’ Breda 2040 ter goedkeuring voor aan de Bredase gemeenteraad. Dit gebeurt nadat Bredanaars is gevraagd hun reactie op de ontwerp Omgevingsvisie te geven. De visie is een kompas om samen met de stad, dorpen en regio te werken aan de grote opgaven voor de fysieke leefomgeving.

In totaal kwamen er 235 reacties binnen vanuit de stad en de dorpen. “Daar zijn we erg blij mee”, aldus wethouder Paul de Beer, “Want die hoeveelheid reacties geeft maar weer eens aan hoe betrokken Bredanaars zijn bij hun stad of dorp. Dat is goed, want in deze Omgevingsvisie ontvouwen we immers onze ambitie, doelen en opgaven van Breda voor de komende 20 jaar. We laten zien waar we ons op richten en hoe we de uitdagingen en bedreigingen te lijf gaan. We gaan niet in de verdediging, maar zetten drie stappen vooruit door onszelf sterker te maken. We laten zien dat we goed voor onze wijken, dorpen en het buitengebied zorgen om zo onze veerkracht te vergroten”.

Keuzes voor de lange termijn
De Omgevingsvisie Breda 2040 beschrijft voor welke uitdagingen Breda staat, wat daarbij de lokale en regionale  belangen zijn, welke prioriteiten het College stelt bij de inrichting van Breda en de keuzes in de uitvoering daarvan. Keuzes die in de omgevingsvisie gemaakt worden, zijn richtinggevend voor de lange termijn.

25.000 woningen
De prognose is dat Breda tot 2040 groeit tot een gemeente met meer dan 215.000 inwoners. In de Omgevingsvisie staat dat de stad hiervoor ruim 25.000 woningen wil realiseren, waarvan negentig procent binnen de bebouwde kom. Dat er ruimte moet zijn voor minstens 110.000 banen.

Breda kiest verder onder meer voor:
– een hoogstedelijk centrum met een mix van wonen, werken en recreëren;
– opheffen van de  barrièrewerking van de noordelijke rondweg tussen de noordkant en de zuidkant van de stad;
– investeren in bereikbaarheid, voorzieningen en de openbare ruimte;
– het versterken van de natuur, het water en het landschap;
– bevorderen van de gezondheid van de Bredanaars, onder meer door de openbare ruimte in de stad multifunctioneel in te richten. Zo worden mensen uitgenodigd te bewegen en kunnen ze elkaar nog makkelijker ontmoeten.

Grenzeloos, gastvrij en groen
Wethouder Paul de Beer hierover: “Breda is een grenzeloze, gastvrije en groene gemeenschap. We richten met deze Omgevingsvisie onze blik op de toekomst. Daarbij stellen we de  kwaliteit van leven voorop. Dit is onze ambitie, dit brengt ons samen. Samen met onze partners in de stad, dorpen en regio geven we uitvoering aan deze Omgevingsvisie en maken we Breda sterk en veerkrachtig”.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden