Bespreking begroting provincie Noord-Brabant live te volgen

Foto: Pixabay

De provincie Noord-Brabant investeert volgend jaar onder meer in de energietransitie, cultuur, natuur en de aanpak van het stikstofvraagstuk. Dit is afgesproken in het addendum ‘Samen bouwen aan de kwaliteit van Brabant’ en verwerkt in de begroting 2022. Daarnaast gaat er extra geld naar onder meer beheer en onderhoud van de provinciale wegen.

De door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten aangeboden sluitende begroting bedraagt 1,1 miljard euro. Gedeputeerde Financiën Christophe van der Maat: “Met de nieuwe begroting laten we het jaar 2021, dat gedomineerd werd door corona en waarin we te maken kregen met een bestuurswissel, achter ons en kijken we vooruit. We maken komend jaar duidelijke keuzes waar we in investeren, zetten in op uitvoering en maken ook nog nieuw beleid zoals de beleidskaders Natuur, Vrije tijd, Leefomgeving en Milieu.”

De vrije begrotingsruimte bedraagt deze bestuursperiode nog ruim 42 miljoen euro. Een deel van het geld, 15 miljoen, wordt gereserveerd voor onvoorziene knelpunten in 2022/2023. Een ander deel wil Gedeputeerde Staten inzetten voor beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur (6,8 miljoen) en het inpassen van de nieuwe Omgevingswet (3,9 miljoen).

Provinciale Staten bespreken de begroting 2022 op vrijdag 5 november.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden