Unlock Challenge: Makers van Breda zoeken alternatief voor standaardtribune

Foto: Pixabay

Hoe kan er op elke plek in Breda een live-voorstelling of performance vanuit verschillende disciplines worden opgevoerd voor een (groot en klein) publiek? Deze uitdaging staat nu online en de gemeente Breda zoekt daarmeeonder de noemer ‘Unlock Challenge’ naar creatieve alternatieven voor de standaard-tribune. Het winnende idee ontvangt € 8.000,=. 

Net als in 2020 heeft de gemeente Breda dit jaar aan de inwoners gevraagd tegen welke uitdagingen ze aanlopen om uit de coronacrisis te komen. Theatergezelschap Het ZuidLland heeft daar op gereageerd met de volgende visie: ‘Theaters zijn tijdens corona dicht geweest. Dat betekent dat de openbare ruimte een nog belangrijker speelplek wordt dan voorheen om voorstellingen naar het publiek te kunnen brengen. Buitenlocaties bieden andere creatieve mogelijkheden voor theater, dans en muziek, ook post-corona. Dit idee willen we vasthouden en door-innoveren.

Maar hoe?
Maar de belangrijke vraag – die nu dus ook aan het creatieve bedrijfsleven wordt voorgelegd –  is: Hoe kun je op een relatief eenvoudige wijze op elke plek van de stad een live-voorstelling/performance opvoeren met wisselend een groot en klein publiek? Standaard tribunes zijn tijdrovend, zwaar in de opbouw, vaak oncomfortabel en stralen verder niets uit’.

Het Zuid Land
Theatercollectief het zuid land is onderdeel van Makers van Breda, een hybride groep makers uit Breda die zich o.a. verenigen aan de Speelhuislaan 151. Zij zoeken een creatief en uitvoerbaar idee voor alle makers dat rekening houdt met:
– multi-inzetbaarheid van de oplossing/het object, voor verschillende voorstellingen/performances, locaties en grootte van publiek;
– praktische hanteerbaarheid voor elke maker/gezelschap (er moet dus niet standaard iemand ingehuurd hoeven te worden om de boel op te bouwen);
– uitnodigende uitstraling.
Theatercollectief Het Zuid Land is aanspreekpunt voor de publieksoproep en staat open voor brede creatieve meedenk-kracht.

De prijs
Valt de keuze op jouw idee dan is er € 8.000 beschikbaar om dit idee uit te werken tot een oplossing. Een oplossing kan een bredere impact hebben dan alleen op Makers van Breda. De gemeente Breda zal de gevonden oplossing daarom breed bekend maken, zodat ook anderen van de oplossing kennis kunnen nemen. De uitdaging inclusief een toelichting staat op de website van PlanBreda.  Hier vind je ook formulieren om vragen te stellen en om ideeën in te dienen. Dat kan tot 15 november. Op 29 november maakt de gemeente Breda de winnaar bekend.

Unlock Challenges
De gemeente Breda is in 2020 gestart met de Unlock Challenges om het creatieve Bredase bedrijfsleven in te zetten voor corona-uitdagingen en zo anderen te helpen. Breda barst namelijk van het creatieve talent. In 2020 leidde dit tot zes matches tussen ‘probleemeigenaren’ en creatieve oplossers. Een UnlockChallenge valt buiten de corebusiness van de vragende partij, is door henzelf niet op te lossen en heeft mogelijk financiële ondersteuning nodig.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden