Fijn oud worden in Breda: in Breda wordt er werk van gemaakt

Foto: Gemeente Breda

Over 30 jaar zal er bijna een verdubbeling van het aantal senioren in Breda zijn. Dit betekent dat er in 2030 – naar verwachting – meer ouderen dan jongeren in Breda wonen. Dat levert kansen en opgaven op. Voor de zorgsector, voor de leefbaarheid in de wijken, voor onderwijs en arbeidsmarkt, voor ondernemers.

De gemeente Breda wil daar op tijd op inspelen met het programma ‘Breda Senior’. De werkconferentie ‘Gelukkig en gezond oud worden in Breda’ vormde daarvan donderdagmiddag de start.

Arjen van Drunen, wethouder Gezondheid: “Als we willen dat Breda een fijne gemeente blijft om in te wonen, ongeacht de leeftijd, dat iedereen gelukkig en gezond oud kan worden in onze stad, dan moeten we ervoor zorgen dat Breda Senior een wezenlijk onderdeel is van het dagelijks leven in de stad. Dat de urgentie van de vergrijzing “tussen de oren komt” van ons allemaal. Bij jong en oud dus. De vergrijzing is namelijk een demografische transitie met grote maatschappelijke gevolgen. Daar moeten we ons dan ook goed op voorbereiden.”

Programma Breda Senior
Doel van het programma Breda Senior is dus om boven water te krijgen wat er de komende jaren in Breda nodig is om het ouderen naar de zin te maken. Er komt geld beschikbaar om dat op een gestructureerde manier te inventariseren. Ouderen mogen aangeven wat ze op allerlei terreinen van de gemeente verwachten. Er wordt in kaart gebracht wat er al voor senioren is in Breda en wat nog beter kan. Daarnaast wordt kennis gedeeld over (technologische) middelen, die het leven op leeftijd makkelijker en veiliger maken. Bijvoorbeeld door de inzet van de Inspiratiebus.
Met campagnes als Wonen met Gemak wordt gewerkt aan bewustwording. Wat kun je op jongere leeftijd al doen om plezierig oud te worden? Want vergrijzing vraagt om meer dan alleen een Wmo-zorgaanbod. Plezierig wonen, voorzieningen in wijken en buurten en een veilige, toegankelijke en groene buitenruimte zijn daarbij belangrijk.

De werkconferentie
De werkconferentie vormde donderdagmiddag dus de start van Breda Senior. Tijdens de werkconferentie gingen professionals en ouderen met elkaar en met de Gemeente Breda en de Seniorenraad in gesprek. De sessies werden begeleid door studenten van Avans Hogeschool. Alle informatie die tijdens de werkconferentie, maar ook tijdens eerdere gesprekken, verzameld is, wordt gebruikt om te komen tot een agenda voor de komende twee jaar. Daarin moet komen te staan waar Breda de komende twee jaren EXTRA op gaat inzetten; waar zijn de “grijze vlekken”, wat mist er?
Net als tijdens de werkconferentie, zal ook bij het opstellen van de agenda nadrukkelijk worden uitgegaan van de kracht en behoefte die bij Bredase senioren zelf aanwezig is. Zij vormen zelf het programma en bepalen waar prioriteiten moeten liggen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden