Tijdelijke opvang vluchtelingen in voormalig postkantoor aan de Oude Vest

Foto: PixaBay

Vanaf de week van 27 juni vangt Breda 48 jonge vluchtelingen op. Zij krijgen tot november 2022 onderdak in het voormalig postkantoor (KPN-gebouw) aan de Oude Vest in Breda.

Voor deze groep jonge mensen is het aannemelijk dat ze in Nederland asiel verstrekt gaan krijgen omdat ze gegronde reden hebben waarom ze hun land hebben moeten ontvluchten. Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid levert Breda op deze manier een bijdrage aan de grote vraag naar tijdelijke opvangplekken voor vluchtelingen. Het opvangcentrum in Ter Apel loopt op dit moment over.

Overvolle opvangcentra

Het College van B&W van Breda hierover: “Nederland kampt met een groot tekort aan woningen. Daarom zetten we ons in om zoveel mogelijk nieuwe woningen te bouwen. De woningnood heeft ook gevolgen voor de doorstroming van mensen die asiel hebben aangevraagd. In het journaal hebben we kunnen zien dat de opvangcentra overvol zijn en dat er snel iets aan die situatie moet veranderen. Deze noodsituatie vraagt van gemeentes om mee te denken in oplossingen. Breda kan het COA tijdelijk helpen door het KPN-gebouw voor deze maanden aan te bieden. Dat doen we door samen te werken met de eigenaren en ontwikkelaars. Het belangrijkste uitgangspunt binnen deze samenwerking is een leefbare en veilige omgeving te creëren voor zowel de omwonenden als de tijdelijke bewoners. Daarover maken we duidelijke afspraken met het COA.

Noodzaak tijdelijke huisvesting
Het COA heeft op dit moment ongeveer 42.000 mensen in opvang en er melden zich dagelijks zo’n 200 nieuwe asielzoekers in Ter Apel. Al die mensen hebben wettelijk recht op een opvangplek. Maar die zijn er niet. Dat komt deels door de hoge instroom van vluchtelingen. En deels doordat statushouders –mensen die in Nederland mogen blijven- als gevolg van de krapte op de woningmarkt niet door kunnen stromen naar een woning. Het COA is daarom al maanden opzoek naar nieuwe permanente opvanglocaties. Zolang die er niet zijn, worden er nu duizenden asielzoekers opgevangen in tijdelijke opvanglocaties in het land. Het Rijk en het COA vragen daarom aan alle gemeenten om tijdelijke noodopvanglocaties aan te bieden en tevens te zoeken naar locaties voor langdurige opvang.

Bestuurslid Joeri Kapteijns van het COA: “De nood is hoog, daarom zijn we ontzettend blij met de hulp van de gemeente Breda, die de afgelopen weken al crisisnoodopvang bood en nu tijdelijke opvangplekken voor een langere periode voor alleenreizende minderjarigen. Daarmee levert Breda een belangrijke bijdrage om mensen die hebben moeten vluchten een veilige plek te bieden.

Onder begeleiding van het COA
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de huisvesting en het begeleiden van deze vluchtelingen en neemt ook het beheer op deze locatie voor haar rekening. Deze jonge vluchtelingen zijn in asielprocedure en hebben gegronde reden voor een verblijfsvergunning. De tijdelijke oplossing wordt mede mogelijk gemaakt door de samenwerking met de huidige eigenaar woningcorporatie WonenBreburg en ontwikkelaars van het gebouw; ontwikkelcombinatie PK76 bestaande uit SDK Vastgoed (onderdeel van VolkerWessels) en Maas-Jacobs.

Postkantoor Oude Vest
In het voormalige postkantoor (KPN-gebouw) aan de rand van het centrum komen, in de nabije toekomst huur- en koopwoningen. De voorbereidingen daarvoor starten vanaf november dit jaar. De bewoning in een deel van het gebouw door (internationale) studenten is intussen beëindigd. De tussenliggende tijd is sowieso nodig om hiervoor de benodigde vergunningen te regelen. In die tijd kan het pand dus bewoond worden door deze groep vluchtelingen.

Beheergroep
Voor de opvang wordt een beheergroep ingesteld. In deze beheergroep zitten omwonenden en vertegenwoordigers van COA, politie (wijkagent) en gemeente. De beheergroep bespreekt vragen, zorgen en ideeën van omwonenden, bewoners en ondernemers. Omwonenden kunnen zich tijdens de inloopavond aanmelden voor de beheergroep.

Reacties

Cookieinstellingen