Kamer over? Verhuur een kamer aan een stadsgenoot

Foto: PixaBay

Het tekort aan woningen is voor veel mensen een grote zorg. Zij hebben geen of geen passend dak boven het hoofd. Voor een aantal mensen, bijvoorbeeld spoedzoekers of studenten zou het tijdelijk huren van een kamer al een oplossing zijn voor hun woningprobleem.

In Breda is het nu al in verschillende wijken mogelijk voor een woningeigenaar om zonder vergunning als hospita twee kamers te verhuren. Gezien de druk op de woningmarkt wil het college van burgemeester en wethouders de hospitaregeling nu naar de gehele gemeente uitbreiden. Dit voorstel wordt in augustus ter inzage gelegd en zal naar verwachting na de zomer aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter besluitvorming.

Wethouder Wonen, Arjen van Drunen: “We proberen op allerlei manieren oplossingen te vinden voor het woningtekort. Iedere stap die we hierin kunnen zetten is er één. En dit is weer zo’n stap. Nieuwe woningen bouwen duurt vaak jaren. Als spoedzoeker heb je niet zoveel aan een woning over 5 jaar. Door de hospitaregeling uit te breiden, willen we gelijk bijdragen aan meer beschikbare woonruimte. De uitbreiding kan niet alleen uitkomst bieden voor woningzoekenden, maar we zien ook dat het vaak een positieve werking heeft op de verhuurder. Zij doen nieuwe contacten op en het geeft ze wat extra financiële ruimte.”

Kamer over? Denk aan verhuur

De hospitaregeling is er voor mensen die in het huis dat zij zelf bewonen 1 of 2 kamers over hebben waarin zij 1 of maximaal 2 mensen huisvesting kunnen bieden. De regeling geldt zowel voor mensen die een eigen woning bewonen, maar ook voor huurders bij een woningcorporatie. Er zijn wel enkele voorwaarden aan de hospitaregeling (kamerverhuurvrijstelling) verbonden waaraan een eigenaar/bewoner moet voldoen. Bewoners van een huurwoning van de woningbouw moeten bijvoorbeeld eerst toestemming vragen aan de woningbouwcorporatie. Ook hypotheekverstrekkers kunnen hier specifieke regels voor hebben. Voor mensen die hier interesse in hebben is het belangrijk zich vooraf goed te laten informeren.

Studenten

Ook de Nederlandse en internationale studenten lopen steeds vaker tegen de krappe huizenmarkt aan. Het is moeilijk om een kamer te vinden en sommige studenten zijn hier ook maar voor enkele maanden. Tientallen internationale studenten hebben het afgelopen jaar zelfs hun studie niet kunnen starten bij Breda University of Applied Sciences (BUas) en Avans Hogeschool doordat zij geen kamer konden vinden. Dat willen we proberen te voorkomen. Daarom bundelen onderwijsinstelling en gemeente de krachten. De uitbreiding van de hospitaregeling is daar een voorbeeld van. Daarnaast gaan BUas en Avans Hogeschool samen met de gemeente onderzoeken of wonen op de eigen Campus in de toekomst een mogelijkheid is

Jorrit Snijder, voorzitter college van bestuur BUas: “Breda kan bruisen, ook als studentstad, maar dan moeten studenten er wel kunnen wonen. Samen met de gastvrije Bredanaren, corporaties en gemeente kunnen we dat mogelijk maken!”.

Mensen die nu al een kamer beschikbaar willen stellen aan een student via de hospitaregeling kunnen hiervoor terecht bij [email protected] of [email protected]

Reacties

Cookieinstellingen