Het sportcomplex van voetbalclub Advendo krijgt een opknapbeurt

Foto: PixaBay

De gemeente gaat sportcomplex Het Kadijkje, waar voetbalclub Advendo is gevestigd, komende jaren verbeteren. De kantine, kleedkamers en wasruimte worden opgeknapt. Daarnaast komt er een hek om de parkeerplaats, om bezoekers van de voetbalclub een veiliger gevoel te geven.

De gemeente investeert ook in de aanleg van een kunstgrasveld. Door de aanleg van dit kunstgrasveld kunnen maatschappelijke partners meer gebruikmaken van het sportcomplex en kan de samenwerking geïntensiveerd worden. De subsidie stelt de gemeente beschikbaar vanuit het Actieplan Verbeter Breda.

Actieplan Verbeter Breda

Iedereen in Breda verdient gelijke kansen. Daarom werkt de gemeente Breda samen met andere partners aan Verbeter Breda. Dat is een langdurig proces. Het duurt waarschijnlijk jaren voordat bewoners echt zien dat er iets verandert. Om ook nu al iets concreets te kunnen doen heeft de gemeente Breda een ‘Actieplan’ opgesteld. De gemeente stelt vanuit dit Actieplan geld beschikbaar om plannen die nu bijdragen aan het tegengaan van tweedeling in de buurten te steunen.

Impuls voetbalvereniging Advendo

Sportcomplex Het Kadijkje ligt in de Hoge Vucht, een van de aandachtwijken in Breda. Op dit sportcomplex is voetbalvereniging Advendo gevestigd. Advendo was ooit een grote bloeiende voetbalvereniging, maar door allerlei omstandigheden heeft de club nu ongeveer 200 leden. Het is op dit moment de enige voetbalvereniging in de Hoge Vucht. Advendo is in de eerste plaats een aantrekkelijke, levendige voetbalvereniging, maar heeft daarnaast ook een duidelijke sociale functie in de wijk. Grote Broer/Zus, Get Started en Breda Actief bijvoorbeeld werken sinds enige tijd ook vanaf sportcomplex Het Kadijkje. Daarmee onderscheidt Advendo zich. En dat is wat Hoge Vucht hard nodig heeft. Wethouders Arjen van Drunen en Daan Quaars vinden het daarom belangrijk om te investeren in sportcomplex Het Kadijkje en Advendo.

Wethouder Arjen van Drunen: “Wie Advendo kent, ziet dat het véél meer is dan een voetbalvereniging. Voor veel jongeren uit de Hoge Vucht is Advendo niet alleen een plaats om met leeftijdsgenoten te sporten, maar vooral ook een plek waar je wordt gestimuleerd om het maximale uit je zelf te halen. Als er problemen spelen, thuis, op school of met (verkeerde) vrienden is er bij Advendo een luisterend oor. Het gevolg is een goed gesprek, maar heel vaak ook concrete ondersteuning. Advendo en de partners met wie ze samenwerken vervullen hiermee een belangrijke rol voor kinderen en jongeren in de Hoge Vucht.”

Ger Bruggeman, voorzitter Advendo vult aan: “Wij als Advendo zijn graag een vereniging voor en door de wijk. Het is belangrijk dat iedereen zich bij ons thuis voelt.”

Wat gaat er verbeteren?

De kantine, kleedkamers en de wasruimte worden opgeknapt. Daarnaast wordt de parkeerplaats veiliger. Er komt een hek omheen. In 2023 komt er een kunstgrasveld. De natuurgrasvelden die er nu liggen, mogen niet gebruikt worden met slecht weer. Met een kunstgrasveld is dit probleem opgelost. Bovendien kan een kunstgrasveld voor meer sportactiviteiten worden gebruikt en niet alleen door Advendo. Met de aanwezigheid van bijvoorbeeld Grote Broer/Zus bestaat de mogelijkheid om op het veld georganiseerde sportactiviteiten voor jongeren uit de wijk te ontwikkelen en aan te bieden. Deze ontwikkeling zorgt tevens voor een versterking van de sportboulevard en de verschillende verenigingen die daar actief zijn.

 

Cookieinstellingen