Vijf Bredase culturele organisaties krijgen voor 2 jaar subsidie toegekend

Foto: Pixabay

Vijf culturele organisaties kunnen in 2023 en 2024 rekenen op een subsidie van de gemeente Breda. Dit zijn Blind Walls Gallery, Podium Bloos, Theaterwerkplaats Tiuri, The100Hands en Zout.

Het totale bedrag dat toegekend is, is 700.000 euro per jaar. Mede dankzij deze financiële ondersteuning kunnen vijf organisaties de komende twee jaar aan de slag met het ontwikkelen van beeldende kunst en vormgeving, dans en theater voor de inwoners van de stad en daarbuiten. In totaal zijn er twaalf aanvragen ingediend.

Wethouder cultuur, Marike de Nobel: “De gemeente Breda heeft deze subsidieregeling ontwikkeld voor organisaties met een groot lokaal en regionaal belang. Want een gezonde culturele sector is compleet en bestaat naast een bloeiende amateursector, een infrastructuur voor cultuureducatie, jonge talenten, landelijke voorzieningen en internationale top, uit lokale en regionale voorzieningen. Ik ben blij dat deze organisaties mede dankzij de gemeente Breda de komende twee jaar kunst en cultuur kunnen ontwikkelen voor jong en oud. We hadden uiteraard graag alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen ondersteund, maar omdat het budget daarvoor niet toereikend is, hebben we keuzes moeten maken.

Selectiecriteria
De aanvragen moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Een aanvrager moet bijvoorbeeld gevestigd zijn in Breda of samenwerken met een organisatie in de gemeente, en er moet sprake zijn van andere inkomstenbronnen. Bovendien moeten een aanvrager voldoen aan de Governance Code Cultuur, en de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie onderschrijven. Dit zijn drie gedragscodes, opgesteld voor en door de cultuursector in heel Nederland. Aanvragen die voldoen aan de voorwaarden, worden beoordeeld op de artistiek-inhoudelijke kwaliteit, de zakelijke kwaliteit, de publiekswerking en het stedelijk- en regionaal belang van de activiteiten. Sinds dit jaar hebben ook twee externe adviseurs zitting in de beoordelingscommissie die mede beoordelen op het criterium ‘artistiek inhoudelijke kwaliteit’.

Ondersteuning voor groot én klein
Organisaties die geen tweejarige subsidie ontvangen in 2023 en 2024, kunnen een andere cultuursubsidie aanvragen voor 2023. De gemeente kent meerdere subsidieregelingen voor culturele instellingen en makers. Binnenkort worden de eenjarige subsidieaanvragen voor 2023 behandeld. Aanvragen hiervoor kunnen tot uiterlijk 1 december 2022 worden ingediend. Ook zijn momenteel de eenjarige subsidieaanvragen voor amateurkunst in behandeling. Daarnaast heeft de Gemeente Breda de keuze gemaakt om vanaf 1 oktober 2022 drie subsidieregelingen voor 2023 te continueren: de ‘Makersregeling’ voor individuele kunstenaars, ‘Projectsubsidie Cultuur’ voor culturele projecten en ‘Bijzondere Projecten Amateurkunst’ voor bijzondere projecten die door, voor of met amateurkunstenaars of vrijwilligers worden georganiseerd. Meer informatie over deze en andere subsidieregelingen is te vinden op Subsidies cultuur | Breda

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen