Werkgevers nog huiverig over inzet open hiring op krappe arbeidsmarkt

Foto: Pexels

Slechts 6% van de ondervraagde werkgevers heeft in 2022 open hiring ingezet als wervingsmethode. Daarnaast vindt 78% van de werkgevers open hiring geen geschikte methode om nieuw personeel te werven voor hun organisatie. Dat blijkt uit het UWV-werkgeversonderzoek onder 4500 werkgevers.

Vooral werkgevers uit sectoren waar diploma’s en certificaten nodig zijn zien in open hiring geen methode om hun vacatures te vervullen.

Open hiring is een wervingsmethode waarin personeel wordt aangenomen zonder sollicitatieprocedure. Mensen die werk zoeken kunnen zich gewoon melden voor een vacature en kunnen, zodra er een plek vrij is en zij bovenaan de lijst staan, gelijk beginnen. Met open hiring krijgt iedereen een kans op de baan. Ook mensen zonder diploma’s, ervaring of met een afstand tot de arbeidsmarkt die normaal misschien niet door de sollicitatieprocedure zouden komen. Dit is in het voordeel van zowel de werkgever als de werkzoekende. De werkgever krijgt sneller nieuw personeel op een zeer krappe arbeidsmarkt en een werkzoekende krijgt sneller een kans om aan het werk te gaan.

Amper gebruik van open hiring
Open hiring is een wervingsmethode waarin personeel wordt aangenomen zonder sollicitatieprocedure. Mensen die werk zoeken kunnen zich gewoon melden voor een vacature en kunnen, zodra er een plek vrij is en zij bovenaan de lijst staan, gelijk beginnen. Met open hiring krijgt iedereen een kans op de baan. Ook mensen zonder diploma’s, ervaring of met een afstand tot de arbeidsmarkt die normaal misschien niet door de sollicitatieprocedure zouden komen. Dit is in het voordeel van zowel de werkgever als de werkzoekende. De werkgever krijgt sneller nieuw personeel op een zeer krappe arbeidsmarkt en een werkzoekende krijgt sneller een kans om aan het werk te gaan.

Verschillen tussen sectoren
De bereidheid tot het inzetten van open hiring hangt deels af van de sector. Zo zien werkgevers in sectoren waar diploma’s of certificaten belangrijk, of zelfs wettelijk verplicht zijn, open hiring als niet geschikt. Het gaat om werkgevers in de gezondheidszorg, financiële instellingen en het onderwijs. Open hiring wordt wel al ingezet in sectoren waar diploma’s minder van belang zijn, of waar de juiste kwalificaties met een korte cursus of met een leerwerktraject te leren zijn. Zo wordt open hiring ingezet voor functies in de horeca, techniek en transport & logistiek. Het gaat dan om functies als medewerkers bediening, afwassers en keukenhulpen, monteurs, bezorgers en heftruckchauffeurs.

Positieve ervaringen in West-Brabant
16% van de werkgevers zet nu open hiring nog niet in, maar ziet hiervoor wel mogelijkheden voor hun organisatie. Jac Weijers, directeur van Stoffels Bleijenberg en bestuurder bij MVO-platform MetWerk, moedigt hen hiertoe aan: “Probeer het gewoon eens. Alleen mensen die echt wíllen zullen zich melden. Voor mij is dat de belangrijkste drive die iemand moet hebben om bij ons te komen werken. Wat voor begeleiding, scholing of hulp iemand verder nodig heeft, zien we daarna wel. Mij heeft het in ieder geval al veel gebracht. Naast nieuwe medewerkers, die in deze tijd van krapte meer dan welkom zijn, bekleden we hierdoor ook een veel sterkere maatschappelijke positie als organisatie. Het hebben van een baan kan veel betekenen voor iemand. Het voelt voor mij persoonlijk, maar ook voor mijn collega’s, goed om iemand dat te kunnen bieden.”

Priscilla Scheffelaar, ambassadeur open hiring binnen UWV, sluit zich bij Weijers aan. “De ervaringen van werkgevers in onze regio laten zien dat open hiring wel degelijk een oplossing kan zijn voor het vinden van mensen op deze krappe arbeidsmarkt. Toch wordt het nog niet breed ingezet. Misschien heeft dat ook te maken met de onbekendheid van deze relatief nieuwe wervingsmethode.” UWV helpt werkgevers daarom bij de inzet van open hiring als wervingsmethode. Werkgevers kunnen zich hiervoor melden bij Werkgeversservicepunt West-Brabant. Het MVO-platform MetWerk biedt daarnaast inspiratie voor werkgevers uit West-Brabant die meer willen weten over inclusief ondernemen.

Bron: UWV

Reacties

Cookieinstellingen