Breda keert alvast energiebijdrage 2023 uit

Foto: PixaBay

In 2022 konden inwoners met een laag inkomen rekenen op een energietoeslag van 1300 euro vanuit het Rijk. Deze toeslag kon via de gemeente worden aangevraagd. In 2023 zou een vergelijkbare regeling vanuit het Rijk komen.

Het Rijk heeft hierover echter nog geen definitief besluit genomen, waardoor de gemeente op dit moment niet tot uitbetaling van dit bedrag over kan gaan. Dit terwijl inwoners juist nu ondersteuning nodig hebben. Om inwoners die in de problemen komen te helpen heeft de gemeente besloten om alvast 500 euro uit te keren. Inwoners kunnen hiervoor vanaf 1 maart 2023 een aanvraag indienen.

Wethouder Marike de Nobel (Armoedebestrijding): “Het Rijk heeft besloten nog te wachten met een regeling voor 2023. We zien echter dat de energiemaatschappijen de eindafrekening aan het opmaken zijn en gaan communiceren over de nieuwe voorschotbedragen. Voor een aantal inwoners in Breda levert dit hoge eindafrekeningen of hogere voorschotbedragen op. We willen voorkomen dat mensen nu in de financiële problemen komen of van het energienetwerk dreigen te worden afgesloten. Inwoners kunnen daarom vanaf 1 maart een tegemoetkoming aanvragen.”

Voor wie is de energiebijdrage?
De energiebijdrage is voor huishoudens met een inkomen tot 130% van de geldende bijstandsnorm of AOW-norm. Het gaat in eerste instantie om een bedrag van 500 euro. Mensen die bij de gemeente bekend zijn en voldoen aan de voorwaarden, ontvangen de energiebijdrage automatisch in februari 2023. Inwoners die zelf een aanvraag willen indienen kunnen hiervoor vanaf 1 maart het formulier op de website gebruiken. Dit kan eenmalig, tot en met 31 december. Alle actuele informatie over de vastgestelde normbedragen en de energiebijdrage is vanaf woensdag 8 februari te vinden op de website van de gemeente Breda. Inwoners die door te hoge energierekeningen in de financiele problemen dreigen te komen kunnen te allen tijde hulp vragen bij de gemeente.

Energietoeslag en studenten
Ook voor studenten kunnen de oplopende energiekosten voor problemen zorgen. Zij kunnen in Breda geen energietoeslag aanvragen, maar kunnen in 2023 een beroep doen op een bijzondere bijstand energiekosten. Voor studenten die wonen in een zelfstandige woonruimte gaat het om een bedrag van 400 euro. Studenten die niet zelfstandig wonen kunnen 150 euro aanvragen. Ook voor studenten geldt dat dat de inkomensgrens op 130% van de van de geldende bijstandsnorm ligt. Aanvragen kunnen worden ingediend via de website van de gemeente Breda.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen