Ruim 30.000 60-plussers gaan arbeidsmarkt in onze regio verlaten

Foto: UWV
Het vinden en binden van jongeren wordt een steeds belangrijkere uitdaging voor werkgevers in West-Brabant. In onze regio zijn er 31.100 60-plussers die de arbeidsmarkt in de komende jaren gaan verlaten.
Jongeren zijn hard nodig om die grote vervangingsvraag in te vullen. Jongeren hebben vaak andere wensen op het gebied van werk en vragen daardoor om een specifieke benadering. Voor jongeren zijn ontwikkelmogelijkheden bijvoorbeeld erg belangrijk. Ook een betere werksfeer en een kortere reistijd zijn voor deze leeftijdsgroep belangrijke redenen om over te stappen naar andere organisaties.

Jongeren niet altijd in beeld bij UWV

In Nederland daalde het aantal WW-uitkeringen in februari met 0,3% ten opzichte van de maand ervoor. In West-Brabant werden er 6.197 WW-uitkeringen verstrekt, een stijging van 0,2% ten opzichte van de maand ervoor.  Een beperkt deel van de WW-uitkeringen in onze regio gaat naar jongeren tot 27 jaar: 406 WW-uitkeringen, 6% van het totaal. Veel jongeren tot 27 jaar waren voor hun WW-uitkering werkzaam in de uitzendsector en de commerciële dienstverlening. Een van de redenen waarom relatief minder jongeren een WW-uitkering hebben is omdat zij vanwege hun arbeidsverleden minder WW-recht hebben opgebouwd dan ouderen.

Meer werkende jongeren in West-Brabant

In West-Brabant werkten in 2022 64.000 jongeren van 15 tot 25 jaar. De netto arbeidsparticipatie van 78,6% is onder jongeren hoger dan voor de gehele bevolking van 15-75 jaar (72,1%). Het aantal werkende jongeren steeg de afgelopen jaren. Alleen in 2020 daalde het aantal werkende jongeren als gevolg van corona. Veel jongeren werken naast hun studie. Landelijk volgt ruim twee derde van de werkzame jongeren door de overheid bekostigd onderwijs of particulier onderwijs dat tot een in Nederland erkend diploma leidde.

Jongeren werken vaker onder een flexibel contract: dat geldt voor 78% van hen, tegenover 33% van alle leeftijdscategorieën samen. Het aandeel werkloze jongeren in West-Brabant (7,0%) is laag vergeleken met 10 jaar geleden, maar wel hoger dan voor alle leeftijdscategorieën samen (3,3%). Een deel van de werkloze jongeren is bijvoorbeeld niet fulltime beschikbaar of is alleen op specifieke tijden beschikbaar omdat zij een studie volgen. Een ander deel is net afgestudeerd en is op zoek naar een baan. Ook zijn er jongeren die al werken (bijvoorbeeld naast hun studie) en meer uren willen werken.

Jongeren wisselen vaker van baan

Werkgevers in West-Brabant hebben nog steeds te maken met een zeer krappe arbeidsmarkt. Als gevolg van vergrijzing zullen in West-Brabant de komende jaren geleidelijk 31.100 werknemers van 60 jaar of ouder de arbeidsmarkt verlaten. Dit leidt tot een hoge vervangingsvraag. Voor werkgevers is het mede daarom van groot belang om jongeren te boeien en binden. Jongeren zitten minder lang op dezelfde plek dan andere leeftijdsgroepen en wisselen vaker van baan dan oudere werknemers.

Volgens het CBS blijven jongeren van 15 tot 25 jaar gemiddeld 1,5 jaar bij een werkgever, terwijl dat voor alle werknemers samen 8,4 jaar is. Jongeren beginnen bovendien ook steeds vaker voor zichzelf, zo blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. De redenen voor een overstap zijn verschillend. Een hoger loon is voor alle leeftijden de belangrijkste motivatie om van baan te wisselen. Maar voor jongeren speelt de kans op een nieuwe uitdaging of meer ontwikkelmogelijkheden een grotere rol dan voor andere leeftijdscategorieën. Ook een betere werksfeer en een kortere reistijd zijn voor deze leeftijdsgroep belangrijke redenen om over te stappen.

Veel personeelstekorten op mbo-niveau, maar daling mbo-studenten

In Noord-Brabant nam het aantal mbo-studenten in het studiejaar 2020/21 af met 2% vergeleken met het 2013/14. De verwachting is dat het aantal mbo-studenten in Nederland verder afneemt. Dit terwijl er in Brabant veel tekorten zijn en verwacht worden voor beroepen op mbo-niveau in sectoren als de zorg en techniek.

Tips om jongeren te vinden en binden

Voor jongeren is het belangrijk te werken in een baan die ertoe doet en impact heeft. Ook leggen de mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling gewicht in de schaal. En uiteraard spelen net als bij alle werknemers een goed salaris en een vast arbeidscontract een rol. UWV geeft in het artikel 9 tips om jongeren te vinden en binden advies. Zo is het belangrijk om naast het bieden van voldoende baanzekerheid ook aandacht te hebben voor het scheppen van goede mogelijkheden om persoonlijke en vakinhoudelijke vaardigheden (verder) te ontwikkelen.

Reacties

Cookieinstellingen