Toezichthouders tikken incassobureaus op de vingers voor innen spookfacturen

Foto: Flickr / www.rentvine.com

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben incassobureaus op de vingers getikt, onder meer omdat zij zich inzetten voor malafide bedrijven die spookfacturen versturen. Rekeningen die onterecht zijn verstuurd worden onder ontoelaatbare druk alsnog geïnd. Volgens de toezichthouders ‘spelen de problemen breed in de branche’.

Incassobureaus blijken de inhoud van vorderingen onvoldoende te controleren. Malafide bedrijven belagen consumenten en andere bedrijven geregeld met zogeheten spookfacturen. Ze schakelen vervolgens een incassobureau in om deze onterechte vordering alsnog te innen. Om als bedrijf een factuur te mogen sturen, moet er een rechtsgeldige overeenkomst ten grondslag liggen en een prestatie worden geleverd in de vorm van een dienst of product. Kan het incassobureau niet zo’n overeenkomst overleggen en/of blijft die prestatie uit, dan is betaling niet verplicht. Incassobureaus zetten mensen toch onder druk om betaling van een spookfactuur af te dwingen.

Drie problemen
De toezichthouders hebben in totaal drie problemen gesignaleerd: Incassobureaus confronteren consumenten en bedrijven dus met spookfacturen. Daarnaast berekenen ze onterechte en ondoorzichtige kosten. Ook zetten ze consumenten worden onder ontoelaatbare druk om de rekeningen te betalen. Ze dreigen bijvoorbeeld met beslaglegging, terwijl alleen een deurwaarder dat mag. Dit bezorgt veel stress bij de betrokkenen en leidt in sommige gevallen tot een toename van schulden.

Problematische ervaringen
In de afgelopen maanden heeft 7,8 procent van de Nederlandse bevolking van 18 tot en met 75 jaar te maken gehad met een incassobureau. Hiervan geeft 69 procent aan één of meerdere problematische ervaringen te hebben gehad met een incassobureau.

Ik ben benaderd door een incassobureau, wat nu?

 

Bron: Fraudehelpdesk.nl

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden