Amphia commissarissen Goedée en Roos nemen afscheid

Foto: Bianca Dijck | Flits en Klik

Per 1 september 2021 treedt drs. B.E. (Bas) van den Dungen toe tot de Raad van Commissarissen van Stichting Amphia. De Raad van Commissarissen heeft hiertoe besloten, waarbij zijn benoeming wordt gesteund door de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, de Verpleegkundige Regieraad, de Raad van Bestuur en het MSB-A-bestuur.

Bas is sedert 2020 secretaris-generaal bij het ministerie van Financiën. In de periode 2014-2020 was hij directeur-generaal Curatieve Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en daarvoor was hij onder andere voorzitter van de Raad van Bestuur van Koninklijke Kentalis en directeur bij de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg.

Bas woont met zijn vrouw en drie kinderen in Oosterhout, houdt van sport en zet zich als vrijwilliger in voor hockeyclubs MHC De Warande (Oosterhout) en BHV Push (Breda).

Zijn kennis en expertise vormen een waardevolle aanvulling binnen de Raad van Commissarissen en voor Amphia. De Raad van Commissarissen is dan ook verheugd met deze toetreding en kijkt zeer uit naar de samenwerking.

Afscheid André Goedée en Machteld Roos

Verder nemen André Goedée en Machteld Roos afscheid van de Raad van Commissarissen van Stichting Amphia.

André Goedée treedt per 1 oktober 2021 terug vanwege de afloop van zijn twee benoemingstermijnen van totaal acht jaar. André was in de periode vanaf 2013 tot en met medio 2020 voorzitter van de Raad van Commissarissen. Tijdens zijn voorzitterschap heeft de samenwerking tussen Stichting Amphia en de coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia U.A. een stevig fundament gekregen, die zich onder andere onderscheidt in de bestuurlijke verbondenheid van de Raad van Bestuur van Stichting Amphia en het MSB-A-bestuur in de BestuursRaad. Verder zijn de nieuwbouw en verbouw van de Amphia-hoofdvestiging aan de Molengracht in Breda gerealiseerd en heeft Amphia het kwaliteitskeurmerk van Joint Commission International (JCI) bereikt.

Drs. M. (Machteld) Roos verlaat 1 september 2021 de Raad van Commissarissen van Stichting Amphia. Machteld start per 1 september 2021 met haar nieuwe functie als vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente en voorziet dat het commissariaatswerk daarmee niet meer te combineren is. Machteld trad 1 september 2015 toe tot de Raad van Commissarissen van Stichting Amphia en vervulde met focus op de financiële bedrijfsvoering van Stichting Amphia onder andere het voorzitterschap van de auditcommissie van de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen danken André Goedée en Machteld Roos voor hun inzet en samenwerking voor Amphia en wensen Machteld veel succes toe in haar nieuwe functie bij de Universiteit van Twente.

Met deze wijzigingen bestaat de Raad van Commissarissen van Amphia per 1 oktober 2021 uit vijf leden: prof. dr. M.J.M.H. (Kiki) Lombarts, prof. dr. H. (Hester) Vermeulen drs. B.E. (Bas) van den Dungen, drs. R.P.J. (Rob) van Breemen (vicevoorzitter) en prof. dr. W.A.B. (Wim) Stalman (voorzitter).

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden