Prinsenbeek – Politie rondt onderzoek roddelbrieven Prinsenbeek af

In de onderzochte brieven is vaak sprake van gemene roddel en achterklap. In sommige gevallen is er ook sprake van beledigende, smadelijke of lasterlijke uitlatingen. Het gedane onderzoek levert echter thans geen concreet spoor op naar de schrijvers, waardoor de beslissing is genomen het onderzoek stil te leggen.

Informatie verzameld

In de afgelopen maanden hebben de wijkagenten enkele tientallen brieven/kaarten bij de ontvangers opgehaald en nadere informatie verzameld. Het gaat om post die in de afgelopen 17 jaar werd bezorgd. Dit dossier is door diverse specialisten binnen de recherche onderzocht. Zij zijn tot de volgende conclusies gekomen:

-Er is zeker geen sprake van ‘één geheimzinnige briefschrijver’, het gaat waarschijnlijk eerder om meerdere briefschrijvers.
-De brieven zijn verstuurd over een lange periode van 17 jaar. Ook kun je lang niet altijd spreken van ‘haat’-brieven.
-De inhoud en de toon van de brieven lopen zeer uiteen. Wel geeft een deel daarvan blijk van roddel en achterklap.

Naar gedrag

De politie begrijpt dat het naar en pijnlijk is om dergelijke brieven te ontvangen en heeft begrip voor het feit dat de ontvangers gekwetst waren door de inhoud van de ontvangen brieven / kaarten, en daar aangifte van deden/melding van maakten. Er is geen sprake van een collectieve haatcampagne, maar van individuele gevallen van gemeen en naar gedrag. Helaas zijn er op dit moment geen verdere aanwijzingen om verder onderzoek te doen. Als er nieuwe feiten of omstandigheden aan het licht komen, wordt de zaak opnieuw bekeken.

Altijd op de hoogte van het laatste Breda Nieuws? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden