Bestuursakkoord Breda gepresenteerd in Electron

Foto: Matthijs Keim (Breda Nieuws)

Woningen bijbouwen, tegenprestaties in de bijstand en gereguleerde wietteelt. Het is een greep uit de plannen in het bestuursakkoord van VVD, D66 en PvdA. De partijen presenteerden het akkoord na ruim twee maanden onderhandelen in het Electron-gebouw aan de Belcrumweg.

Dat het akkoord een compromis tussen sociaaldemocraten en liberalen is, is af te lezen in de titel: Lef en Liefde. Het is tevens een akkoord op hoofdlijnen. In de afgelopen anderhalve maand onderhandelden VVD, D66 en PvdA aan formatietafels waar ook andere partijen bij aan mochten schuiven. In het voorwoord van het akkoord is te lezen dat de coalitiepartijen elkaar hebben gevonden in gedeelde waarden als ‘respect’, ‘vertrouwen’ en ‘rechtvaardigheid’.

Een college met liberale en sociale partijen levert desondanks vaak botsingen op, maar niet als het aan PvdA-fractievoorzitter Arjen van Drunen ligt. ‘Het gaat alleen als je een goed akkoord weet te smeden. Financieel is er voor de zorg nu een betere lijn dan in het vorige akkoord. Bij elke verkiezing ligt dat anders.’

Thierry Aartsen (VVD) deelt een ingebonden bestuursakkoord uit aan aanwezigen | Matthijs Keim (Breda Nieuws)

Verduurzaming én ontwikkeling

Volgens het akkoord moet het toekomstige college inzetten op een goed en sterk vestigingsklimaat voor bestaande en nieuwe bedrijven. In onder meer het Stationsgebied moeten gezichtsbepalende gebouwen verrijzen. Het Havenkwartier moet de thuishaven worden van een ‘nieuw, opvallend gebouw’.

Zoals bij meer plannen in het akkoord hoort daar echter een duurzame aanpak bij. Bij de ontwikkeling van deze gebieden wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de energietransitie en het groene landschap van de stad. In het te ontwikkelen Havenkwartier en op het voormalige CSM-terrein moet bijvoorbeeld ruimte komen voor water en groen.

Daarnaast is het de bedoeling dat er in Breda 6.000 woningen bij komen, omdat de woningmarkt ‘op slot’ zit. Nieuwbouw wordt ‘bij voorkeur’ niet meer aangesloten op het gasnet. Tim van het Hof (D66) vindt het akkoord echter daadkrachtig genoeg. ‘Het besluit nu is dat vanaf 2020 alles van het gas af moet. Tot die tijd zijn er nog een aantal woningbouwplannen waarbij het moeilijk in te passen is om daar nog verandering in te brengen. En kleinschalige nieuwbouwprojecten wil je ook niet opzadelen met enorm hoge kosten omdat ze van het gas af moeten. Dat is een keuze die we gemaakt hebben.’

Een ander voorbeeld van de combinatie ontwikkelen en verduurzamen is het hoofdstuk Breda bereikbaar. Zo is het verbeteren van de doorstroming op de noordelijke en zuidelijke rondweg een belangrijke overwinning voor de VVD, die dit plan in haar verkiezingsprogramma had staan. Tegelijkertijd zet de coalitie in op gereguleerd parkeren in de binnenstad en veilige oversteekplaatsen en veilige snelfietspaden, zodat Bredanaars de auto vaker laten staan. Die duurzame kant van het verhaal zal D66 en de PvdA gunstig stemmen.

VVD-fractievoorzitter Thierry Aartsen kan zich er echter ook in vinden. ‘De rondweg is de levensader van de stad en als je daar niets aan doet, slibt het dicht. Dat betekent echter niet dat je geen fatsoenlijke fietspaden meer hoeft aan te leggen. We hebben gekozen voor een pragmatische manier om tegen mobiliteit aan te kijken. We kiezen niet voor óf de auto, óf het OV, óf de fiets. Je kunt bijvoorbeeld met de auto moeilijk op de Grote Markt komen, maar ik heb ook nog nooit iemand met een bankstel vanaf de Woonboulevard zien fietsen. Je wil het beleid goed gebalanceerd zien in de stad.’

Bijstand en veiligheid

Een ander opvallend plan is de vraag om een tegenprestatie aan mensen in de bijstand. In het akkoord staat dat de coalitiepartijen zijn geïnspireerd door de aanpak in Rotterdam, waar bijstandsgerechtigden al sinds 2011 een tegenprestatie leveren. Het nieuwe college vraagt een ‘passende tegenprestatie’ van 20 uur in de week. Gericht onderwijs dat perspectief biedt op werk wordt volgens het akkoord ook gezien als een tegenprestatie. Door Bredanaars in de bijstand actief te laten blijven, hopen de coalitiepartijen te bereiken dat er uiteindelijk 1.000 minder mensen in de bijstand zitten.

Om buurten veilig te houden gaat de coalitie onder meer door met buurtpreventieteams, wijkapps en jeugdboa’s. Ook het reguleren van de wietteelt wordt gezien als een ‘mogelijke bijdrage’ aan de veiligheid. Daarom wil de gemeente meedoen aan de pilot van de overheid, waarin wordt gekeken naar het effect van wietregulering op criminaliteit in de regio. Daarnaast is de coalitie van plan het testen van synthetische drugs op evenementen makkelijker mogelijk te maken.

Oppositie

Tijdens de onderhandelingen hebben de coalitiepartijen ook met de toekomstige oppositiepartijen om de tafel gezeten. Als resultaat verleent 50PLUS volledige steun aan het akkoord en stemt Breda ’97 in met delen. Zo is in overleg met de ouderenpartij afgesproken dat er meer passende woningen voor ouderen moeten komen. PvdA-fractievoorzitter Van Drunen is daar positief over. ‘Het gaat niet enkel om de zetels, maar ook om de mensen die bij de verkiezingen op 50PLUS hebben gestemd.’

 

SP-leider Bas Maes heeft kritiek op de deelname van de PvdA aan het college | Facebookpagina Bas Maes

 

Niet alle oppositiepartijen zijn echter tevreden. Vooral SP-leider Bas Maes liet de afgelopen weken regelmatig van zich horen. Zo hekelt hij de samenwerking van de PvdA met een ‘rechts-liberaal blok’. De SP zit sinds 2014 in het college, maar heeft die positie in de onderhandelingen niet vast kunnen houden.

PvdA-fractievoorzitter Van Drunen verwacht zelf niet dat het zo’n vaart zal lopen. ‘De SP heeft een pamflet uitgegeven met vijf punten. Ze vrezen bijvoorbeeld voor de sociale huur, maar plannen daarover staan gewoon in het akkoord.’

Volgende week zullen de raadsfracties over het akkoord stemmen. Naast de coalitiepartijen zullen naar verwachting ook 50PLUS en Breda ’97 met het akkoord instemmen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden