Thema bijeenkomst nieuwe "Wet Werk en Zekerheid" WWZ

Het CDA Senioren Netwerk Breda nodigt u hiermee uit voor haar eerste Thema bijeenkomst die zal gaan over de (nieuwe) Wet “Werk en Zekerheid” WWZ. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op: 
24 juni 2015, aanvang 20.00 uur in Grand Café de Koffiemolen Pels Rijckenpark 1, te Breda
Tijdens deze informatieve bijeenkomst zal een groep van sprekers vanuit hun specialisme in gaan op de invoeringen van de nieuwe wet en over maatschappelijke en persoonlijke gevolgen daarvan. Psychologische effecten die de wet kan hebben op niet alleen senioren komen aan de orde. Wat vooral belangrijk is:
– zijn er manieren om met die nieuwe situatie om te gaan?
– Zijn er ook voordelen aan deze veranderingen?
– Kunnen wij daar een positieve wending aan geven?
– Zijn er kansen voor senioren?  Zo ja, welke?
– Wat kan de doelgroep zelf motiveren? 
– Wat motiveert de werkgever en jongere collega’s? 
De dialoog hierover op gang brengen, dat ziet het CDA Senioren Netwerk Breda als uitdaging en maatschappelijke noodzaak.

Allemaal vragen waarmee we behoud en inzet van een waardevol menselijk kapitaal willen stimuleren en behouden.
Omdat deze nieuwe wet zeker niet alleen senioren aangaat zijn ook (oudere) jongeren van harte uitgenodigd deze informatieve bijeenkomst bij te wonen.  De bijeenkomst heeft een openbaar karakter en is voor iedere belangstellende vrij  toegankelijk. Wilt u de bijeenkomst bijwonen graag  uw aanmelding bevestigen (graag voor 20 juni) via het onderstaand e-mailadres:
[email protected] 

Wij hopen u 24 juni aanstaande te mogen begroeten!
CDA Senioren Netwerk Breda

Programma 24 juni 2015: Wet “Werk en Zekerheid”

Locatie                                                : Grand Café de Koffiemolen Pels Rijckenpark 1, 4817 CZ Breda

Dagvoorzitter                                   : Mevrouw (Monique) M.O.  van de Voorde, Bestuurslid CDA Breda

19.45-20.00 uur                Inloop

20.00-20.10 uur                Opening, inleiding en introductie Senioren netwerk.
Mevrouw M. van de Voorde, Bestuurslid CDA Breda
20.10-20.40 uur                Participatiewet in de Gemeente Breda.
De heer  B. Bergkamp, Wethouder economische Zaken, Arbeidsmarkt
en Sociale Zaken
20.40- 21.10 uur                               Wet “Werk en zekerheid”  en toepassing voor oudere, nog niet
                                                               gepensioneerde werkelozen.
                                                               De heer D. Edelenbos, Districtsmanager UWV.
21.10-21.25 uur                Pauze
21.25-22.00 uur                Forum discussie n.a.v. vragen uit het publiek.
                                                               Gespreksleider: Mevrouw Drs. Els A. Groeneweg, Raadslid CDA
                                                               Breda, portefeuille Zorg.
Forumleden:
– sprekers
– Mevrouw Y.  Buchel, Arbeids en Organisatiepsycholoog, 
  medeschrijfster boek: “Werken aan je veerkracht voor veertigers en
  vijftigers”
CDA afdeling Breda                                                                                                                        

Bron: CDA Breda | Altijd op de hoogte van het nieuws in Breda? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden