Van het Hof is nieuwe fractievoorzitter van D66 Breda

Begin 2015 liet Paul de Beer de fractie van D66 Breda en het afdelingsbestuur weten dat hij de tijd rijp vond om op zoek te gaan naar een opvolger.

De fractie heeft zich de afgelopen maanden, samen met het afdelingsbestuur, beraad over zijn opvolging. Tim van het Hof (26) is aan het eind van dit proces unaniem aangewezen als de nieuwe fractievoorzitter van D66 Breda. Tijdens zijn relatief korte raadslidmaatschap heeft Tim bewezen in staat te zijn zich complexe dossiers eigen te maken en deze op een aansprekende manier in de politieke arena over het voetlicht te brengen. 

Afdelingsvoorzitter Marjolein Schooleman: “We vinden het jammer dat Paul zijn rol als fractievoorzitter neerlegt, maar hebben respect voor zijn afwegingen. Ik ben trots op de wijze waarop de fractie in gezamenlijkheid tot een nieuwe fractievoorzitter is gekomen. Tim van het Hof is niet alleen een veelbelovend talent, maar wist zich in relatief korte tijd al veel Bredase politieke dossiers eigen te maken.”
 
“Vanaf 2013 ben ik me meer en meer gaan verdiepen in de Bredase politiek”, aldus Tim van het Hof. “Bij de raadsverkiezingen in 2014 stond ik op de derde plaats en die positie gaf me extra het gevoel dat er sprake was van een match tussen D66 Breda, de lokale politiek en mijzelf. Ik ga vol energie de komende jaren aan de slag met onze actieve fractie om met ons verkiezingsprogramma in de hand verder te werken aan een prachtig Breda. Een stad die zich in mijn ogen moet onderscheiden door een gevarieerd cultureel en onderwijsgericht aanbod voor jong en oud, ruimte biedt voor duurzame initiatieven en een gezonde gemeentelijke organisatie.”
 
Terugblikkend stelt Paul de Beer dat de doelen die hij zich bij zijn aantreden in maart 2010 stelde, zijn gerealiseerd: “D66 Breda is inmiddels een brede club met een goed functionerende fractie. Het fractievoorzitterschap is een pittige en uitdagende job. Meer dan 5 jaar lang heb ik die functie gecombineerd met een bijna fulltime baan, nu bij Avans Hogeschool. Na de zomer wil ik meer tijd vrijmaken voor een nieuwe functie. Dat feit, gecombineerd met de geruststelling van een goed functionerende fractie en een enthousiaste achterban, verklaart de timing van mijn besluit. De wijze waarop Tim afgelopen periode met het raadswerk aan de slag is gegaan, geeft alle vertrouwen voor een succesvol fractievoorzitterschap. Talentontwikkeling is vooral ook ruimte geven aan nieuw talent. Het afgelopen jaar heb ik de inhoudelijke verdieping gezocht in o.a. ruimtelijke onderwerpen. Daar wil ik de komende periode, als raadslid, mee doorgaan.”

> Meer nieuws van vandaag: Cees Vermeer nieuwe secretaris gemeente Breda

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden