D66 trekt aan bel na geruchten over vertrek Open Universiteit

Foto: D66 Breda

D66 Breda trekt aan de bel na geruchten van bezorgde studenten over het mogelijke vertrek van de Open Universiteit uit Breda. De fractie heeft onder leiding van fractievoorzitter Tim van het Hof schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

D66 neemt de zorgen serieus en zou het erg jammer vinden als de Open Universiteit ervoor kiest haar onderwijsaanbod in Breda stop te zetten. Zo staat in de brief te lezen. “Breda was in het jaar 2012-2013 de eerste Onderwijsstad van Nederland. Daar is onderwijspartij D66 uiteraard trots op, maar D66 Breda zal er naar blijven streven om van Breda een permanente onderwijsstad te maken.” Ook vindt de partij het belangrijk dat alle niveaus van onderwijs aanwezig zijn in de stad. “Daarmee wordt invulling gegeven aan een van de uitgangspunten ‘een leven lang leren’ zoals vastgelegd in de Onderwijsagenda van Breda”, aldus D66.

D66 wil van het college weten of de geruchten van de studenten kloppen. Ook is de partij benieuwd of het college de mogelijkheid wil onderzoeken om met andere onderwijsinstellingen als Avans en NHTV samen te werken en hoopt dat het college bereid is om de tafel te gaan met de Open Universiteit om te bekijken hoe de Open Universiteit behouden kan worden.

 

Reacties