raadgevend referendum 6 april 2016

Op 6 april mag de kiezer in een raadgevend referendum zijn mening geven over de samenwerkingsovereenkomst die de Europese Unie en Oekraïne met elkaar hebben gesloten. Waarom is deze overeenkomst gesloten? Door middel van deze overeenkomst wil de Europese Unie met Oekraïne een intensieve economische en politieke samenwerking opbouwen om daarmee de stabiliteit aan de buitengrenzen van de Europese Unie te versterken. Toenemende stabiliteit en welvaart in Oekraïne zijn immers van direct belang voor de veiligheid en welvaart van de landen in de Europese Unie. Andersom, het is niet in het belang van Nederland om Oekraïne aan zijn lot over te laten, omdat onze veiligheid en welvaart daarmee niet zijn gediend.
De samenwerkingsovereenkomst verplicht Oekraïne tot het nakomen van afspraken op het gebied van democratie, respect voor mensenrechten en de rechtsstaat. De samenwerkingsovereenkomst gaat niet over en heeft niet tot doel om Oekraïne lid te laten worden van de EU. Oekraïne ontvangt geen extra financiële steun van de EU. Een aantal internationale instellingen en ook de EU hebben wel eerder steun aan Oekraïne gegeven. 
De samenwerkingsovereenkomst gaat evenmin over een militair bondgenootschap. De overeenkomst wil het verspreiden van massavernietigingswapens voorkomen. Ook wil de overeenkomst helpen bij het voorkomen van conflicten.
Voor Oekraïne is het van belang – en daarmee in ons belang – dat het land goed wordt bestuurd, dat corruptie wordt bestreden en dat de rechters onafhankelijk zijn. Als dat allemaal ontbreekt, zullen en kunnen bedrijven geen zaken doen in en met Oekraïne.
Voor Nederlandse consumenten en bedrijven in  tal van sectoren is deze samenwerkingsovereenkomst belangrijk. Consumenten moeten worden beschermd. Op het gebied van milieu is het belangrijk, dat kennis en informatie wordt  uitgewisseld. Invoertarieven worden afgeschaft, maar wel zonder dat Oekraïne lid wordt van de Europese Unie
De overeenkomst biedt (Bredase) ondernemers kansen.
De samenwerkingsovereenkomst met Oekraïne is niet uniek. Met vele landen zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten. Economie en handel zijn daarbij altijd in het belang van Nederland geweest.
Mario van Mierlo voorzitter bestuur CDA Breda
Caspar Rutten CDA gemeenteraadslid Breda

Bron: CDA Breda | Altijd op de hoogte van het nieuws in Breda? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief en volg ons via Facebook en Twitter.

Reacties